Abstraktné obrazy v Galérii ATELIER HLAVINA

Ako sa pozerať na abstraktné umenie a ako sa pozerať na abstraktné obrazy Jana Svobodu? 

Samotné slovo “pozerať sa“ je málo vhodné, aj keď samozrejme bez pozerania by to nešlo. Ide o to, že to nestačí. Dôležité je to, čo príde potom ako vaše oči spočinú na diele. Ak totiž venujeme tomu na čo sa pozeráme chvíľu sústredenej pozornosti, nastáva ten moment keď abstraktné dielo začíname “vidieť“ – vnímať, preciťovať, čakať na rezonanciu, ktorá má šancu vzniknúť, ak dielu dáme čas a sústredenie sa. Na malú chvíľu zabúdame na svet okolo a vnímame iba obraz a jeho vyžarovanie. A presne v tejto chvíli vzniká jedinečná interakcia medzi divákom a obrazom. A môže sa stať, že pocítime slovami neopísateľnú spriaznenosť s tým “niečím nekonkrétnym“ na obraze. Je to ako poézia, tiež nevysvetlíte prečo vás tie verše oslovujú. Autor namaľoval pocit – poéziu pre oči a dušu. A vy môžete objaviť svoju vlastnú poéziu, už nie autorovu – vašu! Obraz začne zrkadliť, to čo je vašej osobnosti blízke a stáva sa vašim sprievodcom pocitov. Alebo aj nie. Nie je to univerzálny zážitok a nie každý z nás po tom túži alebo to to vôbec chce skúsiť.

Ja mám rada ideu, ktorá hovorí, že abstraktný obraz je dvojnásobným originálom. V prvom rade je originálnym umeleckým dielom – existuje iba v jednej verzii a žiadne presné kópie nie sú možné (to platí samozrejme aj o realistických umeleckých dielach). Zaujímavá je tá ďalšia skutočnosť, že pri abstraktnom diele, nech sa na ten obraz díva ktokoľvek, vidí a cíti niečo jedinečné, iba sebe vlastné a skryté pred ostatnými divákmi. Takže obraz je originálom aj v osobnej interpretačnej rovine. Každý divák má vlastné prežívanie. A to sú zážitky nevídané!!!

Len taký malý príklad. Predstavte si realistický, až doslovný obraz “Zátišie s margarétami“, margarétky sú vo váze na stolíku s kockovaným obrusom zaliate mäkkým svetlom. Krása. Opäť jedinečné dielo, originál. Rozdiel voči abstrakcii je ten, že každý divák vidí rovnakú krásu. A bude vidieť rovnakú krásu o rok, dva a aj o desať. S abstraktným obrazom je to iné, každý divák vníma svoj vlastný pocit z diela, a kľudne si po pár rokoch uvedomí, že možno je to celé inak. Tak ako sa za ten čas zmenil divák, môže sa meniť aj emócia, ktorú mu obraz reflektuje – a tomu ja hovorím dobrodružstvo spolužitia!

V bánovskej Galérii ATELIER HLAVINA je aktuálne až do 20.5.2022 nainštalovaná výstava abstraktných obrazov výtvarníka z ČR Jana Svobodu. Príďte sa pozrieť aké sú tie jeho abstraktné obrazy. Jeho výtvarný prejav sa rokmi vyvíjal a menil a posúval od doslovnosti objektov ku ich emocionálnej podstate. Dnes v jeho tvorbe dominujú predovšetkým veľké farebné plochy, horizonty, ale nachádzame aj odkazy na geometriu, či naznačenú ornamentálnosť. Vyjadrovanie sa farebnými plochami je základom na ktorom svoje obrazy zdieľa s divákom. Obrazy s veľkými farebnými plochami majú až meditatívny charakter, vyžarujú pokoj a vyrovnanosť, vyvolávajú pocity krásna a vedú k intenzívnemu prežívaniu prítomného okamihu. Geometrické prvky, v sebe iste nesú aj odkaz na pôvodné technické vzdelanie autora obrazov, ktoré v istom čase vymenil za výtvarnú tvorbu. Takže aktuálne spája vo svojej tvorbe pravdivosť deskriptívy s čistotou emócii. A samozrejme horizonty, častý motív jeho tvorby z posledného desaťročia. Môžeme sa len domýšľať prečo sú takým častým prvkom. K horizontom vzhliadame, k horizontom kráčame. Už len nájsť ten správny horizont ku ktorému budeme smerovať. Často sa v živote musíme rozhodnúť, ako a kam sa vydať. Aj o tom sú jeho obrazy. A odkaz na záver: „Abstraktná maľba Jana Svobodu má rada odvážneho diváka, ktorý sa nebojí nahliadnuť do vnútra svojej duše a smelo navštíviť jej najtajnejšie zákutia.“