Barbara Issa Wagner – Poézia nehy

Autorská výstava, Barbara Issa Wagner

Poeźia nehy – maľba

 

Obrázky pani Barbary Issa Wagner sú poetické, magické, s troškou nostalgie, štipkou romantiky, sú s príchuťou smútku, alebo radosti, ale vždy prinášajú pokoj v duši diváka.

Barbara Issa Wagner sa narodila 11. decembra 1978.

Detstvo prežila v ateliéri svojho otca – českého maliara Ladislav Maria Wagnera a tým prirodzene získavala výtvarné cítenie sveta, ktoré bolo podporené matkinou láskou k imaginárnej poézii. Súkromne študovala techniku a teóriu umenia. Po ukončení gymnázia pracovala v ateliéri Teresy Dara v Barcelone a dochádzala súkromne na Escola de Belles Art. V priebehu svojho profesionálneho života absolvovala študijné cesty do Španielska, Francúzska, Nemecka a Rakúska. Jej obrazy sa nachádzajú v súkromných i verejných zbierkach po celej Európe, USA, Austrálii, Indii a Číne. Aktuálne vystavuje hlavne v Českých krajinách, Rakúsku, Nemecku, Španielsku a Francúzsku. Je členom Skupiny Interció v Barcelone, International homme d’arts Fabourien a Únie výtvarných umelcov ČR.

Jej maľby sú reakciou na dotyky so svetom v jeho reálnej podobe. Sú znázornené imaginárne, magicky a nežne. Svojimi obrázkami získala mnoho úspechov najskôr v Česku, ale postupne sa jej tvorba dostáva do galérií a medzi klientov zo štátov západnej Európy , ale svojich priaznivcov má aj v USA, Austrálii, Indii a Číne. 

Mimo zahraničné cesty pracuje striedavo v ateliéroch v Písku a Hajanoch u Blatné.

Barbara Issa Wagner sa venuje aj ilustrácii detských knižiek a filantropii, tvorí kalendár pre nadáciu Světluška v ČR a venovala obraz  PO SETMĚNÍ na predaj v prospech detského mobilného hospicu PLAMIENOK na Slovensku

Staršie diela autora tu.

Malý „katalóg“ vystavených obrazov nájdete tu. 

Kurátorský text o aktuálnej výstave tu.