V našej Online galérii Atelier Hlavina ku každému výtvarnému dielu priraďujeme aj popis techniky akou bolo vytvorené. Okrem obrazov, ktoré sú vytvorené maliarskymi technikami na stránkach našej online galérie môžete stretnúť aj s fotografiou ako umeleckým vyjadrením umelca. V dnešnej dobe, keď sa už naozaj každý stal v nejakom okamihu fotografom, pretože naozaj by ste asi ťažko hľadali niekoho kto ešte nikdy nefotil, sa názory na to čo sa považuje za fotografické umenie, umenie fotografie, často rozchádzajú. Je preto iba na divákovi a prípadnom záujemcovi o fotografiu či takýto, často nesporne umelecký artefakt, zaradí do oblasti svojho záujmu. Fotografie, ktoré sa všeobecne pokladajú za umelecké, by mali obsahovať istú dávku emocionality a nemusia nutne obsahovať prvok pravdivosti či dokumentaristiky. Fotograf pri tvorbe umeleckej fotografie môže používať rôzne výrazové prostriedky, často i také, ktoré sú v iných fotografických žánroch neprípustné (znížený kontrast, neostrosť ap.). Umelecká, čiže emotívna, fotografia je produktom štylizácie autora. Analyzovaná skutočnosť je  v nej rozložená na jednotlivé prvky a tie sú poskladané do novej – štylizovanej podoby. Táto premena prebieha u každého autora inak, iným spôsobom, ktorý potom predkladá divákovi svoje vlastné videnie reálneho sveta. Cesta k tomu, že fotograf začne pretvárať realitu do zrozumiteľnej výtvarnej realizácie, teda do obrazu, týmto spôsobom trvá dlho. Samotný technický proces, je už len dokonale zvládnuté remeslo, ktoré sa dokáže naučiť takmer každý majiteľ fotoaparátu. Ale práve schopnosť fotografický vidieť, vyčleňuje dovolenkového fotografa od vynikajúceho fotografa, bez ohľadu na to, či je amatér, alebo profesionál. Vo všeobecnosti jedným z najdôležitejších aspektov umenia je jeho originalita. Pri plátne alebo kresbe nie je, až na výnimky, obvykle pochýb o jeho originalite. Je to jednoducho dané “technológiou výroby” diela, ktoré je, okrem podložky a farieb, výlučným produktom autora. Najväčším nepriateľom originality, a teda aj ochrany investície do umenia, je multiplikovateľnost diela. Tento problém sa týka napríklad aj grafických diel ale vo veľkej miere aj fotografie. Dnes sú už bez problémov dostupné riešenia pre umelcov, ktorí sa pohybujú v nových vodách a tvoria svoje diela pomocou jednotiek a núl. Je jedno, či ide o diela vytvorené pomocou počítača alebo nafotené digitálnym fotoaparátom. Riešením je certifikácia. V našej on line galérii Atelier Hlavina vám vieme certifikáciu fotografií ponúknuť aj zabezpečiť. Neváhajte sa nás opýtať!

Fotografia