V našej Online galérii Atelier Hlavina ku každému výtvarnému dielu priraďujeme aj popis techniky akou bolo vytvorené. Pri obrazoch sa často stretnete s tým, že autor do popisu techniky vzniku diela zadá Grafika. Je dobré vedieť, čo si pod tým treba predstavovať a čo od daného diela môžete čakať a prečo sa  výtvarníci vôbec pre túto techniku rozhodujú. Pojem grafika je však veľmi všeobecný. Zjednodušene sa dá povedať, že pre grafike ide o rozmnožovanie výtvarného diela pomocou tlače. Pôvodne označovalo pomenovanie grafika všetky spôsoby kreslenia a písania (podľa významu z gréckeho slova grafein = písať, kresliť), neskôr sa jeho obsah zúžil na reprodukovanú kresbu, alebo text. Dnes teda, podobne ako pred storočiami chápeme grafiku ako prevedenie kresby do takej podoby, z ktorých sa dá v grafickom lise vytlačiť väčšie množstvo rovnakých a rovnako kvalitných výtvarných diel. Základným princípom grafiky je teda rozmnožovanie diela tlačou. Tlačové techniky pomocou, ktorých vzniká grafika ako výtvarné umenie možno rozdeliť na niekoľko skupín podľa rôznych techník teda hlavne  podľa materiálu a podľa spôsobu spracovania. Ale najpresnejšie a najpoužívanejšie je rozdelenie podľa toho, ako sú na tlačovej forme umiestnené tlačové elementy. Rozoznávame štyri skupiny špecifických grafických postupov. Tlač z výšky alebo vysoká tlač – najstarší súbor tlačových techník. Jej princíp spočíva v tom, že sa obraz nakreslí na formu a miesta, ktoré sa nemajú otláčať sa mechanicky, prípadne chemicky odstraňujú. Na ostatné nevyhĺbené miesta sa nanesie tlačová farba a tieto miesta sa za primeraného tlaku otlačia na papier. Tlačová forma môže byť z najrôznejšieho materiálu. Techniky tlače z výšky sú drevorez, drevoryt (xylografia), rytina do Mässrovej dosky, linorez, linoryt razená technika (šrotová tlač), kovoryt (kovorez), olovoryt a originálna zinkografia, serigrafia. Ďalej poznáme tlač z hĺbky alebo hĺbkotlač. Okrem nej tiež tlač z plochy alebo plošnú tlač a veľmi obľúbenou sa stala aj tlač cez sito, alebo sietotlač, serigrafia, čiže prietlač. Grafika ako výtvarná technika tvorby umeleckých diel, má však, napriek tomu, že ide v podstate o tlač svoje obmedzenia týkajúce sa aj počtu – nákladu vytlačených grafík z jednej dosky. Nákladom sa rozumie celkový počet listov vytlačených z jednej dosky. U starej grafiky je veľmi ťažké náklad stanoviť. U starých listov záležalo skôr na dopyte ako na technických možnostiach. Inak je tomu pri modernej grafike. Tu je väčšina diel nielen signovaných, ale aj číslovaných. Vo väčšine prípadov nepresahuje náklad 100 výtlačkov. Pri tlači dochádza k postupnému opotrebovaniu dosky a niektoré techniky (napr. suchá ihla, mezzotinta) poskytnú len približne 40-50 kvalitných výtlačkov. Niektorí umelci sa vedome rozhodnú toto číslo ešte zmenšiť a zvýšiť exkluzivitu svojich diel.

Grafika