V našej Online galérii Atelier Hlavina ku každému výtvarnému dielu priraďujeme aj popis techniky akou bolo vytvorené. Pri obrazoch sa často stretnete s tým, že autor do popisu techniky vzniku diela zadá Kresba. Je dobré vedieť, čo si pod tým treba predstavovať a čo od daného diela môžete čakať a prečo sa výtvarníci vôbec pre túto techniku rozhodujú. Kresba – vzniká rukou umelca ako jediné, unikátne výtvarné dielo, pričom tvary sú zobrazené čiarou. Podkladom kresby je najčastejšie biely papier, rôzne hrubý, na ktorý sa kreslí a to buď suchými kresliacimi materiálmi – čiernou alebo farebnou ceruzou, kriedovým, voskovým a olejovým pastelom, uhľom z vypáleného dreva, rudkou z prírodných hliniek. Alebo mokrými materiálmi – tušom, atramentom, tmavohnedou farbou – sépiou, moridlami, akvarelovými farbami, lakmi, syntetickými farbami. Kreslí sa rôznymi perami, drievkom, guľatým a plochým štetcom… Kresba je výtvarný prostriedok, ktorý môže mať význam ako samostatné dielo, väčšinou nám však tiež slúži ako prípravná fáza pre maľbu apod. Od všetkých typov maľby sa líši lineárnymi ťahmi kresliaceho nástroja, ktorým sa však dajú vytvoriť i najrôznejšie prechody a dosiahnuť tak i maliarskeho vyznenia výsledného diela. Umelecké kresby rozdeľujeme na akademické kresby, umelecké listy, voľné ilustrácie, dokumentačné, opisné a reprodukčné umelecké kresby. Umelecká ilustrácia má predovšetkým prehlbovať v čitateľovi zážitok z umeleckého textu. Kreslená karikatúra a satira výstižne zobrazuje kritizované osoby, kde sa sila účinnosti kresieb zvyšuje vtipom.