Galéria našich akcií

2022 – Barbara Issa Wagner – KRAJINA NEHY

2022 – Hana Naglik – ESTER A ALBATROS

2022 – Peter Kuraj – DRUHÝ DYCH

2022 – Jan Svoboda – BEZ PREDSTÁV

2021 – Dáša Ďurišová, Darina Szöllösiová – VÝSTAVA 01

2021 – Ján Ťapák – DOBRÁ MISIA

2021 – Jozef Žatko – MAJSTER AKVARELU

2021 – Adžana Modlitbová, Rastislav Ekkert, Jan Glozik – NOSTALGIA

2020 – Rastislav Ekkert – VTEDY NA PLANINE

2020 – Daša Ďurišová, Jakub Lipták – PARALELY

2020 – Pavol Hammel – CEZ PLECE

2020 – Jan Svoboda – GEOMETRIA POCITU

2020 – Ján Glozík – NOSTALGIA

2019 – FARBY RADOSTI

2018 – POÉZIA VŠEDNOSTI

2018 – TRI • TRAJA

2017 – Daniel Bidelnica – SVETLÁ A TIENE

2016 – Jan Svoboda – HLEDÁNÍ

2016 – Hieroným Balko – ROVINY

2016 – Pavol Hammel – ODRAZY

2015 – Jan Svoboda, Tibor Nagy, Vladimir Yurkovic – S.N.Y.

2015 – Zuzana Lexmannová & Marián Králik – Autorská dvojvýstava