Naše výstavy

Vzhľadom na to, že online galéria Atelier Hlavina má od roku 2021 svoju vlastnú kamennú Galériu ATELIER HLAVINA v Bánovciach nad Bebravou a dlhodobo spolupracuje s Galériou MÚR v Prešove, vieme Vám sprostredkovať aj možnosť vystavovať vaše diela, ktoré tak môžu byť už onedlho stredobodom nami pripravených výstav.

Pri príprave vernisáže i celej výstavy sa postaráme o pozvánky na vernisáž, plagáty, bannery, bulletin a medailón, rovnako aj o kultúrny program na vernisáž a raut po vernisáži. A rovnako aj o publicitu a propagáciu.

Výstavu vašich diel zastrešíme kurátorsky aj organizačne. Hovoria za nás už realizované výstavy a vernisáže týchto výstav, ktoré si môžete pozrieť tu:

Ak máte záujem o tento typ prezentácie, kontaktujte nás…

2024 – Ján GLÓZIK – DOLNÁ ZEM

2024 – Mgr. Art. Milan FERENČÍK – FARBY SÚ VEČNÉ

2023 – Dáša ČURAJOVÁ, Adžana MODLITBOVÁ a Daniel BENKIČ – UMENIE JE DAR

2023 – Mária PALENČÁROVÁ – SVET HLINY

2023 – Barbara Issa Wagner – KRAJINA NEHY

2023 – Natália Junasová – KRASOHĽAD

2022 – Guido Ferrari a Michal Mach – ĎALEKO A SPOLU

2022 – Barbara Issa Wagner – KRAJINA NEHY

2022 – Hana Naglik – ESTER A ALBATROS

2022 – Peter Kuraj – DRUHÝ DYCH

2022 – Jan Svoboda – BEZ PREDSTÁV

2021 – Dáša Ďurišová, Darina Szöllösiová – VÝSTAVA 01

2021 – Ján Ťapák – DOBRÁ MISIA

2021 – Jozef Žatko – MAJSTER AKVARELU

2021 – Adžana Modlitbová, Rastislav Ekkert, Jan Glozik – NOSTALGIA

2020 – Rastislav Ekkert – VTEDY NA PLANINE

2020 – Daša Ďurišová, Jakub Lipták – PARALELY

2020 – Pavol Hammel – CEZ PLECE

2020 – Jan Svoboda – GEOMETRIA POCITU

2020 – Ján Glozík – NOSTALGIA

2019 – FARBY RADOSTI

2018 – POÉZIA VŠEDNOSTI

2018 – TRI • TRAJA

2017 – Daniel Bidelnica – SVETLÁ A TIENE

2016 – Jan Svoboda – HLEDÁNÍ

2016 – Hieroným Balko – ROVINY

2016 – Pavol Hammel – ODRAZY

2015 – Jan Svoboda, Tibor Nagy, Vladimir Yurkovic – S.N.Y.

2015 – Zuzana Lexmannová & Marián Králik – Autorská dvojvýstava