Peter Kuraj – DRUHÝ DYCH

Galéria ATELIER HLAVINA pripravila v prešovskej Galérii MÚR výstavu sôch Petra Kuraja s názvom DRUHÝ DYH.

„Radosť nachádzam v premene predmetov – z použitého na krásny – a považujem to za moju životnú výzvu.“

Peter Kuraj

V našej fotogalérii Vám prinášame zopár fotiek z vernisáže tejto krásnej výstavy, ako aj pohľady na vystavené sochy. Slávnosť svojim príhovorom otvorila majiteľka galérie Marta Ferjová, ktorá bola aj so svojou rodinou hostiteľkou a hlavnou organizátorkou vernisáže, ako aj celej výstavy. Výstavu kurátorsky zastrešila Viera Žáková z Galérie ATELIER HLAVINA a na vernisáži priblížila návštevníkom osobnosť a tvorbu Petra Kuraja. Výstava bude v Galérii MÚR prístupná do 24.6.2022. 

Peter Kuraj sa narodil v roku 1976 v Gelnici. Detstvo prežité na Spiši, ktorý je bránou do Slovenského raja, ho výrazne formovalo – intenzívne už od detstva vnímal krásu prírody a obdivoval kreativitu prírody, ktorá bola schopná vytvoriť také fascinujúce “umelecké diela“. Príroda, jej krása, ale aj krehkosť ho najskôr priviedla k jej intenzívnej ochrane a pri tom samovoľne vznikla láska a obdiv ku kráse naturálneho a trváceho. V jeho tvorbe je významne zastúpená snaha o poukázanie na zraniteľnosť krehkého prírodného ekosystému aj zhodnocovaním odpadu formou umeleckého stvárnenia – použitím rôzneho odpadového materiálu na svoju tvorbu. Odpad, zvyšky, použité a odhodené veci sa stali pre Petra Kuraja mimoriadne zaujímavým a podnetným materiálovým základom pre umenie, remeslo a dizajn. Vo svojej tvorbe využíva prevažne už použité časti kovových a drevených odpadových materiálov s vysokou pridanou hodnotou – desiatky rokov staré banské bukové podvaly, stovky rokov staré drevené smrekovcové dosky, rôzne kované časti starých poľnohospodárskych strojov, banských zariadení a remeselného náradia našich otcov a praotcov, na ktoré by sa inak zabudlo.

Peter Kuraj pracuje a tvorí v Spišskej Novej Vsi, kde žije spolu s manželkou a dvoma synmi.