V našej Online galérii Atelier Hlavina ku každému výtvarnému dielu priraďujeme aj popis techniky akou bolo vytvorené. V prípade sôch (skulptúr a plastík), môže byť táto informácia veľmi dôležitá z rôznych hľadísk. Sochárstvo je trojrozmerný druh umenia, ktoré na svoju prezentáciu používa formovanie pevného materiálu napríklad rôzne druhy kameňov – najčastejšie mramor, alebo kov, drevo a podobne. Alebo formovanie plastického materiálu napríklad keramika, sklo, porcelán…. Sochy z pevného materiálu (skulptúry) sú vyrábané tesaním, vyrezávaním, odlievaním do foriem, brúsením, rezaním, zváraním… Sochy z plastického materiálu (plastiky) sú spravidla formované modelovaním, po ktorom nasleduje tepelné spracovanie, ktorým sa dosiahne pevná štruktúra výsledného sochárskeho diela. Sochárstvo, teda tvorba skulptúr a plastík je druh výtvarného umenia, ktoré zobrazuje skutočnosť a umelcove predstavy priestorovým objektom. Niekedy,  v reliéfe, túto predstavu iba navodzuje. Zameriava sa na skutočný objem tvarov, na ich trojrozmernosť a priestorovosť. Sochu vnímame v priestore, do ktorého je inštalovaná a ona spätne tento priestor ovplyvňuje. Sôch sa môžeme dotýkať a vnímať ich tvar a štruktúru povrchu ich materiálov. Pri pohľade z iného uhlu sa nám však ich podoba môže zásadne zmeniť. Podľa techniky opracovania delíme sochárstvo na dve základné skupiny. SKULPTÍVNE, keď skulptúra vzniká odoberaním hmoty, t.j. kameňa, dreva, kosti… Sochár tak vytvára konečné, finálne dielo, ktoré je originálom . A ďalej sú to sochy PLASTICKÉ, plastiku vytvára sochár tvarovaním alebo odoberaním hmoty. Modeluje ju z hliny, vosku, alebo inej plastickej hmoty. Tak vzniká model diela, ktorý je unikátom. Ten sa potom odlieva do iného materiálu, než z akého bol vytvorený model, napríklad do sadry alebo do bronzu. Za originálne plastiky sa považuje obvykle päť odliatkov. Veľké sochy môžu byť zostavené tiež z menších častí.

Socha & Keramika