Magdaléna Amzlerová – AmmaDea

Narodila sa 18. 3. 1961 v Bratislave a je vyštudovanou knihovníčkou. Od roku 1980 pracovala v kultúre ako bibliograf, knihovník a kultúrny pracovník. Začiatkom nového tisícročia sa začala venovať aj výtvarnej tvorbe. V súčasnosti pracuje ako umelec v slobodnom povolaní.

Jej neutíchajúcou inšpiráciou sú už roky Mandaly – kruhové obrazy, žiariče energie, ako sama často podotýka. Podľa jej vlastného vyjadrenia: „Mandala predstavuje veľmi symetrický diagram sústredený okolo svojho stredu. Symbol kruhu so stredovým bodom, stvárňuje dušu človeka v našom fyzickom svete.  Je to symbol slnka.  Mandala slúži pri meditácii, vizualizácii, harmonizuje okolitý priestor, vyrovnáva osobné energie. Pôsobí liečivo na duchovnej úrovni. Pozitívne zmeny sa prejavujú následne na úrovni fyzickej.“

Svoju tvorbu člení do sérií podľa zobrazovanej témy. Pre podporu harmónie a rovnováhy prepája symbol štvorca a kruhu. Kruh so štvorcom je znakom osobnej celistvosti. Spojenie ducha (kruh) a tela (štvorec) je východiskovým bodom pre magickú operáciu.  Využíva pôsobenie a vzájomné postavenie komplementárnych farieb. Prináša to do obrazov prvok optického farebného vnemu a vibrácie oboch farieb, ktorý vytvára vzájomnú výrazovú jednotu.

V roku 2016 vznikla pod jej rukami séria  obrazov Tarot – Mandala. Ako podklad pre vzor je použitý symbol Kvetu Života. Originály sú maľované akvarelom. Tvoria základ pre vznik vykladacích kariet. Zväčšený vzor bude použitý na hodvábne vankúše. 

Na prelome rokov 2016-2017. Vznikol projekt Quantum LUX. Ide o obrazy menšieho formátu s témou Stromu Svetla. Osobitú časť jej tvorby vytvára téma stromy, kde opäť vzor vzniká vkladaním kruhu do štvorca.

Obrazy maľuje, akrylovou technikou, na preglejku s podrámom, najčastejšie 5cm. Je vyhotovená na objednávku. Podklad pod maľbu, natiahnutie plátna si vytvára vlastnoručne. Podľa vlastných slov má rada tento zrod a spojitosť. Od úplného začiatku je zrastená s vytváraným dielom. Zapisuje si prichádzajúce myšlienky, význam symbolov odkazy vo farbách a tak vzniká unikátny príbeh ku každému z obrazov. Je jeho súčasťou a životom.

Magdaléna Amzlerová žije a pod umeleckým menom AmmaDea tvorí v Báhoni.

Obľúbený citát Magdalény Amzlerovej:

„Všetci sme jedinci, všetkých epoch a dôb a zo všetkých miest sme všetky životy, ktoré sme kedy žili a ktoré sme sa rozhodli nežiť. Sme cestou, sme chodníkom, sme vzduchom ktorý dýchame a vdychujeme do pľúc … a sme pľúcami samotnými. Sme kvapkami dažďa, ktorý zamokrí oblečenie, a sme šatami samotnými. Sme oblakom nad našou hlavou, sme obalom, obsahom a celým balíkom dohromady.“

Atelier Hlavina - Amzlerová Magdaléna
  • Marec-Máj 2016 Bratislava, Biela Ľalia (Podstata Kruhu)
  • August 2016 Pezinok, LaManita – stála expozícia
Atelier Hlavina - Amzlerová Magdaléna

Magdaléna Amzlerová

Narodila sa 18. 3. 1961 v Bratislave a je vyštudovanou knihovníčkou. Od roku 1980 pracovala v kultúre ako bibliograf, knihovník a kultúrny pracovník. Začiatkom nového tisícročia sa začala venovať aj výtvarnej tvorbe. V súčasnosti pracuje ako umelec v slobodnom povolaní.

Jej neutíchajúcou inšpiráciou sú už roky Mandaly – kruhové obrazy, žiariče energie, ako sama často podotýka. Podľa jej vlastného vyjadrenia: „Mandala predstavuje veľmi symetrický diagram sústredený okolo svojho stredu. Symbol kruhu so stredovým bodom, stvárňuje dušu človeka v našom fyzickom svete.  Je to symbol slnka.  Mandala slúži pri meditácii, vizualizácii, harmonizuje okolitý priestor, vyrovnáva osobné energie. Pôsobí liečivo na duchovnej úrovni. Pozitívne zmeny sa prejavujú následne na úrovni fyzickej.“

Svoju tvorbu člení do sérií podľa zobrazovanej témy. Pre podporu harmónie a rovnováhy prepája symbol štvorca a kruhu. Kruh so štvorcom je znakom osobnej celistvosti. Spojenie ducha (kruh) a tela (štvorec) je východiskovým bodom pre magickú operáciu.  Využíva pôsobenie a vzájomné postavenie komplementárnych farieb. Prináša to do obrazov prvok optického farebného vnemu a vibrácie oboch farieb, ktorý vytvára vzájomnú výrazovú jednotu.

V roku 2016 vznikla pod jej rukami séria  obrazov Tarot – Mandala. Ako podklad pre vzor je použitý symbol Kvetu Života. Originály sú maľované akvarelom. Tvoria základ pre vznik vykladacích kariet. Zväčšený vzor bude použitý na hodvábne vankúše. 

Na prelome rokov 2016-2017. Vznikol projekt Quantum LUX. Ide o obrazy menšieho formátu s témou Stromu Svetla. Osobitú časť jej tvorby vytvára téma stromy, kde opäť vzor vzniká vkladaním kruhu do štvorca.

Obrazy maľuje, akrylovou technikou, na preglejku s podrámom, najčastejšie 5cm. Je vyhotovená na objednávku. Podklad pod maľbu, natiahnutie plátna si vytvára vlastnoručne. Podľa vlastných slov má rada tento zrod a spojitosť. Od úplného začiatku je zrastená s vytváraným dielom. Zapisuje si prichádzajúce myšlienky, význam symbolov odkazy vo farbách a tak vzniká unikátny príbeh ku každému z obrazov. Je jeho súčasťou a životom.

Magdaléna Amzlerová žije a pod umeleckým menom AmmaDea tvorí v Báhoni.

Obľúbený citát Magdalény Amzlerovej:

„Všetci sme jedinci, všetkých epoch a dôb a zo všetkých miest sme všetky životy, ktoré sme kedy žili a ktoré sme sa rozhodli nežiť. Sme cestou, sme chodníkom, sme vzduchom ktorý dýchame a vdychujeme do pľúc … a sme pľúcami samotnými. Sme kvapkami dažďa, ktorý zamokrí oblečenie, a sme šatami samotnými. Sme oblakom nad našou hlavou, sme obalom, obsahom a celým balíkom dohromady.“