Hieroným Balko

Hieroným Balko sa narodil 23.10.1952 v Slepčanoch neďaleko Nitry.

Začiatky jeho výtvarnej tvorby siahajú do obdobia stredoškolských štúdii v Zlatých Moravciach, kde mal svoju prvú výstavu. Od roku 1971 pracoval ako výtvarník a neskôr ako propagačný výtvarník. Ale paradoxne, jeho približne stovka kresieb na prvú samostatnú výstavu na Orave vznikla v rokoch 1987-1990, keď pracoval ako robotník na plynovode v Kazachstane. Neskôr vytvoril množstvo kresieb historickej mestskej architektúry, ktorých časť bola vydaná tlačou ako súbory kresieb (TVRDOŠÍN, TRSTENÁ, PODBIEL a LIESEK). Profesionálne sa venoval realizáciam užitej grafiky, navrhol obálky a ilustroval niekoľko kníh ( Ján Štepita : Poviedky neskorého leta 2010, Muž s drozdom na pleci 2012). Realizoval niekoľko medailí (Medaila Vavrinec Benedikt – Nedožerský, 2000). V súťaži Národnej banky Slovenska na pamätné mince získal v konkurencii slovenskej medailérskej špičky niekoľkokrát 3.cenu. Vytvoril niekoľko pamätných tabúľ, pomníkov a plastík v dreve, kameni i bronze venovaných významným osobnostiam (Pamätná doska L. Tóthovi, symbolický cintorín – Roháče,2010). Okrem voľnej výtvarnej tvorby sa venuje písaniu odborných textov kultúrno-spoločenského zamerania a poézii. Žije a tvorí v podkrovnom ateliéri v Tvrdošíne na Orave.

O tvorbe a svojich témach :

„Stále sa zaoberám vzťahom formy a obsahu a ich súladu. Cez kresbu, grafiku, maľbu, cez reliéf a reliéfnu maľbu, po asambláž a plastiku. Nezaoberám sa vytvorením  unikátneho, osobitého výtvarného prejavu. Iba sa pokúšam napojiť na odkazy a roviny všeobecne spoločensky platné od nepamäti.“

1989
 • KRESBY, MsKS Tvrdošín
1998
 • ZNAK-RELIÉF, MsKS Tvrdošín
2002
 • VÝTVOR(Y), Rotunda Nižná
2003
 • VÝTVOR(Y), Bratislavský hrad
2006
 • OB(JA)VY ORA(VY), Múzeum Oravskej dediny
2009
 • STOPY, Havířov
 • POHĽADY V ČASE, MsKS Tvrdošín
 • ARCHITEXTÚRY, Karviná
2010
 • OB(JA)VY ORA(VY) 2, Múzeum Oravskej dediny
2011
 • WWW-VÝBER VO VITRÍNACH, MsKS Tvrdošín
 • PODOBY DOBY, Oravské múzeum – Florinov dom, Dolný Kubín
2012
 • HIERARCH(Y)E, ART Galéria Schürger, Tvrdošín
2013
 • HIERARCH(Y)E, Vráble
2016
 • ROVINY, Atelier Hlavina v Sklenenom pavilóne Kaštieľa Čereňany
 • Dekoratívna stena ZŠ Medvedzie s reliéfom M. Medveckej, epoxid
 • Návrhy pamätných mincí v súťažiach Národnej banky Slovenska, päťkrát tretia cena 1993-2010
 • Pamätná tabuľa – diplomat J. Cieker, žula, Tvrdošín, Kino Javor (1999)
 • Medaila Vavrinec Benedikt – Nedožerský, (2000)
 • Pamätník „Pocta Marekovi Frauwirthovi“,  drevo, mosadz, kameň, Tvrdošín( 2000)
 • Pamätná tabuľa s bustou – biskup Vojtaššák, pieskovec, fara Tvrdošín (2001)
 • Pomník – Ignác Gessay, novinár, politik, bronz, kameň , pri Spojenej škole Medvedzie (2001)
 • Parková plastika  Nováky, kombinovaný materiál, 2003
 • Cesty Tvrdošína, dve veľkoplošné olejomaľby, Radnica Tvrdošín,2006
 • Plastika s bustou J. A. Komenského, Cena Rady rodičovských združení Slovenska, (2004)
 • Reliéfna pamätná tabuľa – mons. V. Trstenský, pieskovcový kompozit, Trstená(2008)
 • Pamätná tabuľa s bustou Š. Šmálik, kňaz, historik, fara Tvrdošín(2008)
 • Busta blahoslavenej  Sr. Zdenky Schelingovej, epoxid, škola Krivá(2009
 • Pamätná doska L. Tóthovi, epoxid, symbolický cintorín – Roháče (2010)
 • Ilustrácie kníh Jána Štepitu : Poviedky neskorého leta 2010, Muž s drozdom na pleci 2012
 • Galéria 12 osobností Trstenej,  kresby, podklady na pieskovanie, Nám. M. R. Štefánika 2011
 • Tvrdošín (2000, reedícia 2003),
 • Podbiel (2002),Liesek (2006),
 • Trstená (2008),
 • Tvrdošín  II.(2009)

Hieroným Balko

Hieroným Balko sa narodil 23.10.1952 v Slepčanoch neďaleko Nitry.

Začiatky jeho výtvarnej tvorby siahajú do obdobia stredoškolských štúdii v Zlatých Moravciach, kde mal svoju prvú výstavu. Od roku 1971 pracoval ako výtvarník a neskôr ako propagačný výtvarník. Ale paradoxne, jeho približne stovka kresieb na prvú samostatnú výstavu na Orave vznikla v rokoch 1987-1990, keď pracoval ako robotník na plynovode v Kazachstane. Neskôr vytvoril množstvo kresieb historickej mestskej architektúry, ktorých časť bola vydaná tlačou ako súbory kresieb (TVRDOŠÍN, TRSTENÁ, PODBIEL a LIESEK). Profesionálne sa venoval realizáciam užitej grafiky, navrhol obálky a ilustroval niekoľko kníh ( Ján Štepita : Poviedky neskorého leta 2010, Muž s drozdom na pleci 2012). Realizoval niekoľko medailí (Medaila Vavrinec Benedikt – Nedožerský, 2000). V súťaži Národnej banky Slovenska na pamätné mince získal v konkurencii slovenskej medailérskej špičky niekoľkokrát 3.cenu. Vytvoril niekoľko pamätných tabúľ, pomníkov a plastík v dreve, kameni i bronze venovaných významným osobnostiam (Pamätná doska L. Tóthovi, symbolický cintorín – Roháče,2010). Okrem voľnej výtvarnej tvorby sa venuje písaniu odborných textov kultúrno-spoločenského zamerania a poézii. Žije a tvorí v podkrovnom ateliéri v Tvrdošíne na Orave.

O tvorbe a svojich témach :

„Stále sa zaoberám vzťahom formy a obsahu a ich súladu. Cez kresbu, grafiku, maľbu, cez reliéf a reliéfnu maľbu, po asambláž a plastiku. Nezaoberám sa vytvorením  unikátneho, osobitého výtvarného prejavu. Iba sa pokúšam napojiť na odkazy a roviny všeobecne spoločensky platné od nepamäti.“