Mária Bidelnicová

Mária (Marika) Bidelnicová, ktorá reprezentuje svoju autorskú výtvarnú tvorbu pod pseudonymom MURO, sa narodila 19.júla 1954 v Bratislave. V rokoch 1969 – 1973 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. Rudolfa Filu. V rokoch 1973 – 1977 pracovala ako asistentka na Oddelení grafiky a kresby v Slovenskej národnej galérií v Bratislave. V rokoch 1977 – 1983 začala študovať na Katedre reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1982 absolvovala štúdium na Instítuto Centrale del Restauro v Ríme u profesorov G. Serangeli a S.Lancioniho. Pôsobila (1983 – 1990) na Katedre reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde končila doktorandskou prácou z oblasti výtvarného umenia a nadobudla titul Art. D. Pracovala (1993 – 2006) ako reštaurátorka v reštaurátorských ateliéroch Slovenskej národnej galérie, kde reštaurovala množstvo diel z oblasti starého a súčasného umenia. Čoskoro začala vystavovať na dôležitých kolektívnych prehliadkach a samostatných výstavách spolu so svojim manželom, akademickým maliarom Danielom Bidelnicom doma a v zahraničí. Venuje sa reštaurovaniu diel, maľovaniu kópií, vlastnej maliarskej tvorbe a fotografovaniu.

Umelecká tvorba a výtvarné myslenie sa formovalo u Mariky Bidelnicovej aj vďaka vplyvu jej pedagóga, nestora slovenského výtvarného umenia Rudolfa Filu, ktorý na Strednej škole umeleckého priemyslu zadal svojím študentom vytvoriť kópiu ľubovoľného diela. Marike Bidelnicovej sa tvorenie kópii významných umelcov stalo osudovým. Popri systematickom reštaurovaní diel európskych majstrov, vytvárala priznané kópie van Gogha, P. Gauguina, P. Picassa a iných významných tvorcov. K najznámejším jej reštaurátorským prácam patrí ranno-renesančný vlys od Simone Martiniho v Ríme, gotický oltár v Hervartove, veľkoplošná ikona zo začiatku 15. storočia z Bardejova, Svätá Katarína od Simona Voueta, maľby a kresby Ladislava Medňanského či diela ďalších umelcov. Na reštaurátorskú prácu a tvorbu kópií jednotlivých svetových umelcov treba nesmiernu trpezlivosť a koncentrovanosť mysle. Bolo asi len otázkou času, že zatúžila maľovať vlastné diela, uvoľniť mieru svojej fantázie, maliarskeho rukopisu a slobodného prejavu. Začala maľovať odvážnu gestickú maľbu so zaujímavou kombináciou niekedy len dvoch farieb. Jej „organický” abstraktný expresionizmus premenil maľby na živé, sugestívne a mnohovýznamové diela. Ťahy štetca vytvárali labyrinty farieb, ktoré sú akoby zviditeľnenou energiou a pohybom. Majú však svoj systém a rytmus. Často sú vytvorené veľkým nánosom farby, aby sa zvýraznila plasticita obrazového priestoru, do ktorého niekedy nanáša špecifickú hmotu. Tým sa vytvára nielen reliéfnosť plochy obrazu, ale aj emocionalita a symbolika maliarskeho procesu, to znamená gestá, farby, formy a štruktúry.

Ph Dr. Dagmar Srnenská, PhD.

Obrazy Márie Bidelnicovej
Obrazy Márie Bidelnicovej

Mária Bidelnicová

Mária (Marika) Bidelnicová, ktorá reprezentuje svoju autorskú výtvarnú tvorbu pod pseudonymom MURO, sa narodila 19.júla 1954 v Bratislave. V rokoch 1969 – 1973 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. Rudolfa Filu. V rokoch 1973 – 1977 pracovala ako asistentka na Oddelení grafiky a kresby v Slovenskej národnej galérií v Bratislave. V rokoch 1977 – 1983 začala študovať na Katedre reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1982 absolvovala štúdium na Instítuto Centrale del Restauro v Ríme u profesorov G. Serangeli a S.Lancioniho. Pôsobila (1983 – 1990) na Katedre reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde končila doktorandskou prácou z oblasti výtvarného umenia a nadobudla titul Art. D. Pracovala (1993 – 2006) ako reštaurátorka v reštaurátorských ateliéroch Slovenskej národnej galérie, kde reštaurovala množstvo diel z oblasti starého a súčasného umenia. Čoskoro začala vystavovať na dôležitých kolektívnych prehliadkach a samostatných výstavách spolu so svojim manželom, akademickým maliarom Danielom Bidelnicom doma a v zahraničí. Venuje sa reštaurovaniu diel, maľovaniu kópií, vlastnej maliarskej tvorbe a fotografovaniu.

Umelecká tvorba a výtvarné myslenie sa formovalo u Mariky Bidelnicovej aj vďaka vplyvu jej pedagóga, nestora slovenského výtvarného umenia Rudolfa Filu, ktorý na Strednej škole umeleckého priemyslu zadal svojím študentom vytvoriť kópiu ľubovoľného diela. Marike Bidelnicovej sa tvorenie kópii významných umelcov stalo osudovým. Popri systematickom reštaurovaní diel európskych majstrov, vytvárala priznané kópie van Gogha, P. Gauguina, P. Picassa a iných významných tvorcov. K najznámejším jej reštaurátorským prácam patrí ranno-renesančný vlys od Simone Martiniho v Ríme, gotický oltár v Hervartove, veľkoplošná ikona zo začiatku 15. storočia z Bardejova, Svätá Katarína od Simona Voueta, maľby a kresby Ladislava Medňanského či diela ďalších umelcov. Na reštaurátorskú prácu a tvorbu kópií jednotlivých svetových umelcov treba nesmiernu trpezlivosť a koncentrovanosť mysle. Bolo asi len otázkou času, že zatúžila maľovať vlastné diela, uvoľniť mieru svojej fantázie, maliarskeho rukopisu a slobodného prejavu. Začala maľovať odvážnu gestickú maľbu so zaujímavou kombináciou niekedy len dvoch farieb. Jej „organický” abstraktný expresionizmus premenil maľby na živé, sugestívne a mnohovýznamové diela. Ťahy štetca vytvárali labyrinty farieb, ktoré sú akoby zviditeľnenou energiou a pohybom. Majú však svoj systém a rytmus. Často sú vytvorené veľkým nánosom farby, aby sa zvýraznila plasticita obrazového priestoru, do ktorého niekedy nanáša špecifickú hmotu. Tým sa vytvára nielen reliéfnosť plochy obrazu, ale aj emocionalita a symbolika maliarskeho procesu, to znamená gestá, farby, formy a štruktúry.

Ph Dr. Dagmar Srnenská, PhD.