Daniel Bidelnica

Akademický maliar Daniel Bidelnica sa narodil 16. februára 1957 v Nitre. Základné výtvarné skúsenosti nadobudol v Ľudovej škole umenia. V roku 1975 ukončil u prof. Rudolfa Filu Strednú umeleckopriemyselnú školu v Bratislave, na oddelení aranžérstvo – výstavníctvo. Po maturite sa vrátil do Nitry na ĽŠU, kde pôsobil ako pedagóg. V roku 1977 začal študovať na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Oddelení monumentálnej maľby pod vedením doc. Ivana Vychlopena. Promoval v roku 1983 v ateliéri doc. Eugénie Lehotskej. Žije a tvorí ako umelec v slobodnom povolaní v Bratislave. Až do roku 2017, kedy sa dožíva významného životného jubilea, pracoval v historickom ateliéri prvej súkromnej školy Gustáva Malého, kde pred ním tvorili aj Koloman Sokol, Cyprián Majerník, Ladislav Guderna, Marián Čunderlík a mnohí iní. V súčasnosti žije a tvorí vo svojom novom ateliéri na mieste rímskej vojenskej osady Gerulata v Rusovciach neďaleko Bratislavy.

Jednotlivé vývojové etapy tohto umelca sú ovplyvňované zahraničnými cestami, kde na záver svojich pobytov usporadúva autorské výstavy. Za prelomové možno okrem štátov Európy považovať najmä Kanadu, Mexiko, Brazíliu, Indiu, Kubu a Egypt, alebo najnovšie Etiópia a Južná Kórea. Tieto pobyty do jeho diela postupne vnášali a vnášajú zásadné pochopenie odkazu starobylých kultúr, ktorým vzniká odvážny a charakteristický kolorit jeho maľby, či grafiky.

„V tvorbe ma najčastejšie inšpirujú motívy štyroch najmocnejších živlov. Oheň, voda, vzduch a zem – tieto prastaré živly sú tu od nepamäti. A vytvárajú v prírode a všade vôkol nás, ba dokonca aj v nás samotných fascinujúcu rovnováhu napätia a napätie rovnováhy.“

Daniel Bidelnica

Daniel Bidelnica

Akademický maliar Daniel Bidelnica sa narodil 16. februára 1957 v Nitre. Základné výtvarné skúsenosti nadobudol v Ľudovej škole umenia. V roku 1975 ukončil u prof. Rudolfa Filu Strednú umeleckopriemyselnú školu v Bratislave, na oddelení aranžérstvo – výstavníctvo. Po maturite sa vrátil do Nitry na ĽŠU, kde pôsobil ako pedagóg. V roku 1977 začal študovať na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Oddelení monumentálnej maľby pod vedením doc. Ivana Vychlopena. Promoval v roku 1983 v ateliéri doc. Eugénie Lehotskej. Žije a tvorí ako umelec v slobodnom povolaní v Bratislave. Až do roku 2017, kedy sa dožíva významného životného jubilea, pracoval v historickom ateliéri prvej súkromnej školy Gustáva Malého, kde pred ním tvorili aj Koloman Sokol, Cyprián Majerník, Ladislav Guderna, Marián Čunderlík a mnohí iní. V súčasnosti žije a tvorí vo svojom novom ateliéri na mieste rímskej vojenskej osady Gerulata v Rusovciach neďaleko Bratislavy.

Jednotlivé vývojové etapy tohto umelca sú ovplyvňované zahraničnými cestami, kde na záver svojich pobytov usporadúva autorské výstavy. Za prelomové možno okrem štátov Európy považovať najmä Kanadu, Mexiko, Brazíliu, Indiu, Kubu a Egypt, alebo najnovšie Etiópia a Južná Kórea. Tieto pobyty do jeho diela postupne vnášali a vnášajú zásadné pochopenie odkazu starobylých kultúr, ktorým vzniká odvážny a charakteristický kolorit jeho maľby, či grafiky.

„V tvorbe ma najčastejšie inšpirujú motívy štyroch najmocnejších živlov. Oheň, voda, vzduch a zem – tieto prastaré živly sú tu od nepamäti. A vytvárajú v prírode a všade vôkol nás, ba dokonca aj v nás samotných fascinujúcu rovnováhu napätia a napätie rovnováhy.“

Daniel Bidelnica