Milan Ferenčík

Milan Ferenčík sa narodil 2. januára 1953 v Bratislave. V rokoch 1968-1972 absolvoval Strednú umelecko-priemyselnú školu, a následne v rokoch 1973-1978 absolvoval Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor scénografia u prof. Ladislava Vychodila, kde získal titul diplomovaný Mgr. Art. V rokoch 1979-1989 bol scénografom v divadle A. Bagara v Nitre, kde vytvoril okolo 40 divadelných projektov. Zároveň spolupracoval so Slovenskou televíziou (cca 100 rôznych televíznych inscenácií a niekoľko filmov) a so Slovenským národným divadlom (cca 40 operných inscenácií). V rokoch 1991-1992 pôsobil ako umelecký riaditeľ Dekoračných dielní Slovenského národného divadla. S pražským Národným divadlom spolupracoval v rokoch 1997-1999 na baletoch Isadora Duncan a Onegin, v rokoch 2004-2005 na Carmen a Rusalke pre Štátnu operu Praha. Pre japonskú umeleckú agentúru Nasa navrhol dekorácie k opere Tosca (koprodukcia so SND), v roku 2008 spolupracoval s rakúskou agentúrou na opere Madama Butterfly pre indické divadlo v Bombai.V roku 1992 založil vlastný Art Design Atelier1, ktorý sa venuje návrhom, projektom a realizáciám rôznych interiérov a výstav. V roku 1998 sa ateliér podieľal na realizácii slovenského pavilónu na EXPO LISABON v Portugalsku. V poslednom období často spolupracuje s Národným divadlom Ostrava a so Štátnou operou Košice. Počas svojej umeleckej tvorby absolvoval množstvo autorských a kolektívnych výstav. Dnes žije a tvorí v Bratislave.

Ferenčík Milan
Ferenčík Milan

Milan Ferenčík

Milan Ferenčík sa narodil 2. januára 1953 v Bratislave. V rokoch 1968-1972 absolvoval Strednú umelecko-priemyselnú školu, a následne v rokoch 1973-1978 absolvoval Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor scénografia u prof. Ladislava Vychodila, kde získal titul diplomovaný Mgr. Art. V rokoch 1979-1989 bol scénografom v divadle A. Bagara v Nitre, kde vytvoril okolo 40 divadelných projektov. Zároveň spolupracoval so Slovenskou televíziou (cca 100 rôznych televíznych inscenácií a niekoľko filmov) a so Slovenským národným divadlom (cca 40 operných inscenácií). V rokoch 1991-1992 pôsobil ako umelecký riaditeľ Dekoračných dielní Slovenského národného divadla. S pražským Národným divadlom spolupracoval v rokoch 1997-1999 na baletoch Isadora Duncan a Onegin, v rokoch 2004-2005 na Carmen a Rusalke pre Štátnu operu Praha. Pre japonskú umeleckú agentúru Nasa navrhol dekorácie k opere Tosca (koprodukcia so SND), v roku 2008 spolupracoval s rakúskou agentúrou na opere Madama Butterfly pre indické divadlo v Bombai.V roku 1992 založil vlastný Art Design Atelier1, ktorý sa venuje návrhom, projektom a realizáciám rôznych interiérov a výstav. V roku 1998 sa ateliér podieľal na realizácii slovenského pavilónu na EXPO LISABON v Portugalsku. V poslednom období často spolupracuje s Národným divadlom Ostrava a so Štátnou operou Košice. Počas svojej umeleckej tvorby absolvoval množstvo autorských a kolektívnych výstav. Dnes žije a tvorí v Bratislave.