Ján Hladík

Profesionálnu dráhu fotografa a grafického dizajnéra začal v roku 1978 v Československej televízii v Bratislave v zlatej ére jej výtvarného oddelenia.

Vtedajšia technika TV záznamu obrazu dávala výtvarníkovi veľký priestor na klasickú kreatívnu tvorbu od televíznych titulkov až po monumentálne scénotvorné prvky. Dominantnou oblasťou Jána Hladíka v oblasti grafického dizajnu bola od roku 1978 knižná tvorba, kde využíval rovnocenne grafické (typografia, ilustrácia, dizajn) a fotografické postupy a formy.

V rokoch 1990 a 1991 pracoval ako výtvarný redaktor v SPN – Slovenskom pedagogickom nakladateľstve. V roku 1996 sa podieľal na založení dodnes dominantného vydavateľstva turistickej a náučnej literatúry o Slovensku DAJAMA. V rôznych edičných tituloch vydavateľstva DAJAMA publikoval mnohé fotografie slovenskej krajiny.

Od roku 2006 sa plne venuje voľnej výtvarnej tvorbe založenej na originálnom harmonickom spojení umeleckej fotografie s grafickými prvkami. Má v plnej úcte klasické fotografické postupy kde citlivo narába s grafickými prvkami, ktoré jeho diela robia nezameniteľnými a originálnymi. To mu prinieslo v roku 2013 celosvetovo prestížne významné ocenenie QEP (Qualified European Professional Photographer) v oblasti umelecká fotografia (Fine Art Photography), ktoré uďeľuje Európska federácia profesionálnych fotografov (Federation of European Professional Photographers).

Má za sebou veľa významných výstavných a kultúrnych projektov a realizácií doma i v zahraničí.

Je členom:

Asociácia profesionálnych fotografov Slovenskej republiky (APFSR)
Umelecká beseda slovenská – najstarší umelecký spolok na Slovensku (UBS)

Atelier Hlavina - Ján Hladík

„Fotografia a grafika. Dve sestry jedných rodičov. Jedna staršia – grafika, druhá mladšia – fotografia. Jedna druhú harmonicky dopĺňajú, prelínajú sa vo vyjadrovaní podstaty. Ján Hladík sa snaží, aby spolu nažívali v zhode, zmysluplnosti, kráse a napĺňaní svojho poslania rozdávať krásu pre radosť autora i nás všetkých.“

Mgr. Fero Tomík

fotograf, pedagóg

„Jánovi Hladíkovi počarovala všadeprítomná hmota, ktorá sa zrodila v hlbočine tisícročí a dnes už asi nezistíme, kto vytvaroval a vymodeloval tie nádherné sochy zo skál a húževnatej hliny. Nevieme, kto je autorom jej rozmanitých štruktúr a línií, ktoré nás nenechávajú na pokoji. Viem iba to, že každý deň kráčame po kráse.“

Mgr. Vendelín Nerád

historik a teoretik umenia

Atelier Hlavina - Ján Hladík

Ján Hladík

Profesionálnu dráhu fotografa a grafického dizajnéra začal v roku 1978 v Československej televízii v Bratislave v zlatej ére jej výtvarného oddelenia.

Vtedajšia technika TV záznamu obrazu dávala výtvarníkovi veľký priestor na klasickú kreatívnu tvorbu od televíznych titulkov až po monumentálne scénotvorné prvky. Dominantnou oblasťou Jána Hladíka v oblasti grafického dizajnu bola od roku 1978 knižná tvorba, kde využíval rovnocenne grafické (typografia, ilustrácia, dizajn) a fotografické postupy a formy.

V rokoch 1990 a 1991 pracoval ako výtvarný redaktor v SPN – Slovenskom pedagogickom nakladateľstve. V roku 1996 sa podieľal na založení dodnes dominantného vydavateľstva turistickej a náučnej literatúry o Slovensku DAJAMA. V rôznych edičných tituloch vydavateľstva DAJAMA publikoval mnohé fotografie slovenskej krajiny.

Od roku 2006 sa plne venuje voľnej výtvarnej tvorbe založenej na originálnom harmonickom spojení umeleckej fotografie s grafickými prvkami. Má v plnej úcte klasické fotografické postupy kde citlivo narába s grafickými prvkami, ktoré jeho diela robia nezameniteľnými a originálnymi. To mu prinieslo v roku 2013 celosvetovo prestížne významné ocenenie QEP (Qualified European Professional Photographer) v oblasti umelecká fotografia (Fine Art Photography), ktoré uďeľuje Európska federácia profesionálnych fotografov (Federation of European Professional Photographers).

Má za sebou veľa významných výstavných a kultúrnych projektov a realizácií doma i v zahraničí.

Je členom:

Asociácia profesionálnych fotografov Slovenskej republiky (APFSR)
Umelecká beseda slovenská – najstarší umelecký spolok na Slovensku (UBS)