Jiří Holan

Mgr. Jiří Holan, narodený v Dvore Králové nad Labem v roku 1969. Výtvarnej tvorbe sa venuje profesionálne už od svojich štúdií na Pražskej grafickej škole Václava Hollara. V štúdiu ďalej pokračoval na  Univerzite v Hradci Králové. Od roku 2001 je členom profesionálneho združenia výtvarníkov ČR.

Tvorba do roku 2015 zahŕňala predovšetkým figurálnu tématiku s množstvom kresebných prvkov a jemných farebných variácií.

Od roku 2016 je tvorba smerovaná k abstraktnějšiemu poňatiu témy so zameraním na vizualizáciu prvku, ktorý vyjadruje pocitovú zložitosť danej atmosféry a od neho sa odvíjajúce dejové línie obrazu.

Obrazy sú tvorené olejom a olejovým pastelom na plátne.

Jiří Holan o svojej tvorbe hovorí:

„… mám rád kresbu aj maľbu a po celé roky sa snažím využiť oboch techník dohromady. To všetko rád využívam ako pre abstrakciu, tak aj pre tému figurálnu. Mám rád, keď si divák dokáže predstaviť pri pohľade na moje  plátno svoj príbeh a sám tak posunúť  to, čo som namaľoval do svojej roviny a svojich predstáv.“

1993
 • Galerie Moderního umění – Heilbron
1994
 • Galerie Daniel Basseiche – Paris
1995
 • Galerie Barbara – Hradec Králové
1998
 • Výstavní síň Stará radnice – Dvůr Králové nad Labem
2001
 • Výstava profesionálních výtvarníků – Litomyšl
2002
 • Výstava regionálních výtvarníků Dvůr Králové nad Labem
 • Výstava profesionálních výtvarníků – Litomyšl
2003
 • Galerie Lada – Trutnov
 • Výstava profesionálních výtvarníků – Litomyšl
2004
 • Výstavní síň Stará radnice – Dvůr Králové nad Labem
 • Galerie Gong – Pardubice
 • Výstava profesionálních výtvarníků – Litomyšl
2005
 • Galerie Radost – Kladno
 • Výstava profesionálních výtvarníků – Litomyšl
2006
 • Výstava profesionálních výtvarníků – Litomyšl
2008
 • Výstavní síň Stará radnice – Dvůr Králové nad Labem
2009
 • Galerie Domino – Praha
2011
 • Galerie OG Dvůr Králové nad Labem
2013
 • Galerie Dílo – Brno
2015
 • Výstavní síň radnice Prahy 10
 • Galerie Barbara – Hradec Králové
2016
 • Výstava Unie výtvarných umělců – “Východočeský výtvarný salón” Hradec Králové – Galerie na hradě

Jiří Holan

Mgr. Jiří Holan, narodený v Dvore Králové nad Labem v roku 1969. Výtvarnéj tvorbe sa venuje profesionálne už od svojich štúdií na Pražskej grafickej škole Václava Hollara. V štúdiu ďalej pokračoval na  Univerzite v Hradci Králové. Od roku 2001 je členom profesionálneho združenia výtvarníkov ČR.

Tvorba do roku 2015 zahŕňala predovšetkým figurálnu tématiku s množstvom kresebných prvkov a jemných farebných variácií.

Od roku 2016 je tvorba smerovaná k abstraktnějšiemu poňatiu témy so zameraním na vizualizáciu prvku, ktorý vyjadruje pocitovú zložitosť danej atmosféry a od neho sa odvíjajúce dejové línie obrazu.

Obrazy sú tvorené olejom a olejovým pastelom na plátne.

Jiří Holan o svojej tvorbe hovorí:

… mám rád kresbu aj maľbu a po celé roky sa snažím využiť oboch techník dohromady. To všetko rád využívam ako pre abstrakciu, tak aj pre tému figurálnu. Mám rád, keď si divák dokáže predstaviť pri pohľade na moje  plátno svoj príbeh a sám tak posunúť  to, čo som namaľoval do svojej roviny a svojich predstáv.“