Milan Hric

Narodil som sa v Plzni v roku 1952.

Už v rannom detstve sa vo mne prejavoval výtvarný talent, čoho dôkazom bol aj výber mojej práce na výstavu prác deti škôl v Galérii v Košiciach. Navštevoval som kurzy výtvarného umenia pod vedením Otakara Vystrčila, ktorý nás usmerňoval a učil nás modernému umeniu a umeniu  výtvarnej kompozície. Moje výtvarne snaženie sa začalo naplňovať  ale až v dvadsiatich rokoch môjho života, kde ako samouk som sa snažil lepšie si osvojiť základy kresby a kompozície. Neskôr som som si vytváral svoj vlastný rukopis pod vedením akademického Maliara Karola Czakyho a Milana Bandurčina.

Od roku 1978, keď som sa zúčastnil svojej prvej výtvarnej súťaže v Košiciach, kde som získal 3.miesto, ktoré mi bolo potvrdením, že moja výtvarná cesta nebude márna, som sa pravidelne zúčastňoval rôznych výtvarných súťaží nielen v Košiciach, ale aj v Humennom a Dubnici, odmenou mi bolo časté umiestnenie medzi ocenenými výtvarníkmi.

Spočiatku som bol inšpirovaný renesančnými umelcami a až neskôr to bol surrealizmus, ktorý vyhovuje môjmu naturelu. V posledných prácach sa prejavujú aj prvky abstrakcie, ktoré predstavujú oslavu života, radosť z bytia ako takého. Tvorivosť sa mi tak stáva  prejavom existencie a cestou na ktorej stretávam mnoho krásnych bytosti a lepšie spoznávam seba samého.

V súčasnosti žijem a tvorím v obci Kalinov neďaleko Medzilaboriec.

Atelier Hlavina - Milan Hric
1987
  • Spoločná výstava v Medzilaborciach
1991
  • Súkromná výstava v Košiciach
2013
  • Spoločná výstava vo Sv. Jáne nad Ohři
  • Medzinárodná výstava ArtFest Č. Budejovice
2016
  • Medzinárodná výstava ArtFest Č. Budejovice
Atelier Hlavina - Milan Hric

Milan Hric

Narodil som sa v Plzni v roku 1952.

Už v rannom detstve sa vo mne prejavoval výtvarný talent, čoho dôkazom bol aj výber mojej práce na výstavu prác deti škôl v Galérii v Košiciach. Navštevoval som kurzy výtvarného umenia pod vedením Otakara Vystrčila, ktorý nás usmerňoval a učil nás modernému umeniu a umeniu  výtvarnej kompozície. Moje výtvarne snaženie sa začalo naplňovať  ale až v dvadsiatich rokoch môjho života, kde ako samouk som sa snažil lepšie si osvojiť základy kresby a kompozície. Neskôr som som si vytváral svoj vlastný rukopis pod vedením akademického Maliara Karola Czakyho a Milana Bandurčina.

Od roku 1978, keď som sa zúčastnil svojej prvej výtvarnej súťaže v Košiciach, kde som získal 3.miesto, ktoré mi bolo potvrdením, že moja výtvarná cesta nebude márna, som sa pravidelne zúčastňoval rôznych výtvarných súťaží nielen v Košiciach, ale aj v Humennom a Dubnici, odmenou mi bolo časté umiestnenie medzi ocenenými výtvarníkmi.

Spočiatku som bol inšpirovaný renesančnými umelcami a až neskôr to bol surrealizmus, ktorý vyhovuje môjmu naturelu. V posledných prácach sa prejavujú aj prvky abstrakcie, ktoré predstavujú oslavu života, radosť z bytia ako takého. Tvorivosť sa mi tak stáva  prejavom existencie a cestou na ktorej stretávam mnoho krásnych bytosti a lepšie spoznávam seba samého.

V súčasnosti žijem a tvorím v obci Kalinov neďaleko Medzilaboriec.