Milan Hujsa

Sklársky výtvarník Milan Hujsa sa narodil 31.12. 1955 v Bratislave.

V rokoch 1972 až 1976 študoval na Strednej umelecko – priemyselnej škole sklárskej v Kamenickom Šenove (dnes Česká republika) u akademického maliara Josefa Hospodku a akademického sochára Kochrdu.

Tu absolvoval špecializovaný odbor rytiny skla. Od roku 1984 bol evidovaný pri SFVU na Slovensku. V súčasnosti je členom sklárskych výtvarníkov ”NOVÉ SKLO”. Zúčastňuje sa na domácich a zahraničných výstavách. V zahraničí vystavoval v Poľsku, Maroku, Holandsku, Rusku, Francii, Českej republike, Rakúsku a Nórsku. Žije a tvorí na Slovensku v Bratislave.

V kontexte slovenského umeleckého skla nebolo ľahké Milanovi Hujsovi nájsť možnosti individuálneho prejavu. Už počas štúdia na Strednej umelecko – priemyselnej škole sklárskej v Kamenickom Šenove dokonale spoznal jedinečné a neopakovateľné vlastnosti skla, spôsoby a techniky jeho zošľachtenia. Ako prvý inšpiračný zdroj mu tu slúži tvar základného materiálu, hmoty.

Milan Hujsa spája v sebe súvzťažnosť umelecko – remeselného majstrovstva s invenciou výtvarníka.

Skladbu prvkov, ktoré síce samé o sebe môžu mať elementárny rozmer a charakter, vytvára logické tvarové zoskupenia. Brúsením zvýrazňuje optické kvality, čírosť a priezračnosť skloviny a prostredníctvom svetla aktivizuje vnútorný priestor plastiky vo variáciách štrukturálnych línii.

Architektúru geometrických tvarov mení vkladaním farebných sklenených komponentov, rozohrávajúcich vo vnútri hmoty škálu unikátnej farebnej projekcie.

Milan Hujsa si kladie stále umelecky a technicky náročnejšie úlohy pri umeleckom stvárnení skla. Prerušovaním geometrických tvarov, spájaním priehľadných, zrkadlových a nepriehľadných častí vytvára konfrontáciu materiálov a ich virtuálnych vzťahov. Autorovi tu nejde o vonkajšie efekty ale vnútorné väzby, vyváženosť a napätie rozdielnych materiálov v pôsobivej architektonickej skladbe celku.

Každá plastika je vytvorená s premysleným zámerom na základe výrazových vlastností skla. Konečná podoba však vzniká až v procese tvorby, ktorý odhaľuje nové pohľady a formy optického objektu.

Milana Hujsu viedlo k premene exaktných geometrických foriem k organickým oválnym siluetám miernymi posunmi, prekrývanie tvarov, spájaním s inými komponentami, trojuholníkmi, vybrúsenou šošovkou a vrcholí v prelínaní plastiky v plastike.

Autor si nové princípy overuje z rozličných hľadísk, čím vzniká voľné zoskupenie plastických variácií na jednu tému.

Optické plastiky Milana Hujsu sú unikátne výtvarné diela s analógiou geometrických a prírodných tvarov vo významnej polohe znaku, symbolu, impresie, ozveny rezonujúcej obsahovú aktuálnosť súčasnosti.

Sklársky výtvarník Milan Hujsa tvorí počas svojho života diela pozoruhodných umeleckých kvalít, ktoré sú súčasťou progresívneho vývoja slovenskej sklárskej tvorby.

Milan Hujsa

Sklársky výtvarník Milan Hujsa sa narodil 31.12. 1955 v Bratislave.

V rokoch 1972 až 1976 študoval na Strednej umelecko – priemyselnej škole sklárskej v Kamenickom Šenove (dnes Česká republika) u akademického maliara Josefa Hospodku a akademického sochára Kochrdu.

Tu absolvoval špecializovaný odbor rytiny skla. Od roku 1984 bol evidovaný pri SFVU na Slovensku. V súčasnosti je členom sklárskych výtvarníkov ”NOVÉ SKLO”. Zúčastňuje sa na domácich a zahraničných výstavách. V zahraničí vystavoval v Poľsku, Maroku, Holandsku, Rusku, Francii, Českej republike, Rakúsku a Nórsku. Žije a tvorí na Slovensku v Bratislave.

V kontexte slovenského umeleckého skla nebolo ľahké Milanovi Hujsovi nájsť možnosti individuálneho prejavu. Už počas štúdia na Strednej umelecko – priemyselnej škole sklárskej v Kamenickom Šenove dokonale spoznal jedinečné a neopakovateľné vlastnosti skla, spôsoby a techniky jeho zošľachtenia. Ako prvý inšpiračný zdroj mu tu slúži tvar základného materiálu, hmoty.

Milan Hujsa spája v sebe súvzťažnosť umelecko – remeselného majstrovstva s invenciou výtvarníka.

Skladbu prvkov, ktoré síce samé o sebe môžu mať elementárny rozmer a charakter, vytvára logické tvarové zoskupenia. Brúsením zvýrazňuje optické kvality, čírosť a priezračnosť skloviny a prostredníctvom svetla aktivizuje vnútorný priestor plastiky vo variáciách štrukturálnych línii.

Architektúru geometrických tvarov mení vkladaním farebných sklenených komponentov, rozohrávajúcich vo vnútri hmoty škálu unikátnej farebnej projekcie.

Milan Hujsa si kladie stále umelecky a technicky náročnejšie úlohy pri umeleckom stvárnení skla. Prerušovaním geometrických tvarov, spájaním priehľadných, zrkadlových a nepriehľadných častí vytvára konfrontáciu materiálov a ich virtuálnych vzťahov. Autorovi tu nejde o vonkajšie efekty ale vnútorné väzby, vyváženosť a napätie rozdielnych materiálov v pôsobivej architektonickej skladbe celku.

Každá plastika je vytvorená s premysleným zámerom na základe výrazových vlastností skla. Konečná podoba však vzniká až v procese tvorby, ktorý odhaľuje nové pohľady a formy optického objektu.

Milana Hujsu viedlo k premene exaktných geometrických foriem k organickým oválnym siluetám miernymi posunmi, prekrývanie tvarov, spájaním s inými komponentami, trojuholníkmi, vybrúsenou šošovkou a vrcholí v prelínaní plastiky v plastike.

Autor si nové princípy overuje z rozličných hľadísk, čím vzniká voľné zoskupenie plastických variácií na jednu tému.

Optické plastiky Milana Hujsu sú unikátne výtvarné diela s analógiou geometrických a prírodných tvarov vo významnej polohe znaku, symbolu, impresie, ozveny rezonujúcej obsahovú aktuálnosť súčasnosti.

Sklársky výtvarník Milan Hujsa tvorí počas svojho života diela pozoruhodných umeleckých kvalít, ktoré sú súčasťou progresívneho vývoja slovenskej sklárskej tvorby.