Glózik Ján

Ján Glózik je predstaviteľom tzv. Kovačickej insity. Kovačica je obec v Srbsku, kde historicky žijú a svoju pôvodnú kultúru a zvyky udržiavajú Slováci, ktorí sa na „dolnú zem“ prisťahovali okolo roku 1784. A preto sú častými motívmi jeho obrazov situácie z každodenného života a práce dedinských ľudí. Na jeho obrazoch znázornené sú práce v poli, zimné krajinky, muzikanti, zvyky a obyčaje jeho rodákov Slovákov z Kovačice. Častokrát pestrým koloritom znázorňuje život rybárov, kovačický kostol v úzadí na obrazoch nikdy nechýba a nie raz sa venoval aj pri maľbe biblických motívov, viera je silným pojivom v tejto ďalekej slovenskej komunite.

Ján Glózik sa narodil 29. októbra roku 1957 v Kovačici. Na maliarsku dráhu sa vydal roku 1975. Prvú samostatnú výstavu vo svojej rodnej Kovačici mal roku 1983 a prvú samostatnú výstavu v zahraničí roku 1992 v Bratislave. Maľuje prevažne technikou olej na plátne. Okrem olejomalieb, siaha aj po grafickej tvorbe. Doposiaľ vydal dve grafické mapy – „Muzikanti“ a „In vino veritas“. Nevyhýbal sa ani iným výtvarným technikám – vyskúšal olejomaľbu na skle, pastel, akvarel, kombinovanú techniku a omaľovávanie rôznych predmetov, ako sú napr. tekvice, šamlíky a pod.

Počas vyše 40 rokov maliarskej tvorby Glózik si vytvoril a vycibril svoj jedinečný a rozpoznateľný štýl. To čo je príznačné pre jeho tvorbu je cyklus obrazov veľkolepých rozmerov. Prvý obraz impozantných rozmerov namaľoval roku 1992 k 190 výročiu založenia Kovačice. Toto dielo autor zaradil do svojej súkromnej zbierky a vystavené je v jeho rodinnom dome. Ďalšie také monumentálne dielo venované je k dvestoročnici jeho rodnej Kovačice. Toto dielo zatiaľ krášli steny kovačickej obrazárne, ktorej členom sa stal roku 1989. Tieto dva reprezentačné obrazy, venované jubileu jeho rodiska, znázorňujú príchod Slovákov na Dolnú zem a osídľovanie Kovačice. Po týchto obrazoch nasledovali ďalšie, namaľované však rozlišnou tematikou. Dielo grandióznych rozmerov venované oslave 1150 výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu vystavené je na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Za toto dielo vtedajší podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák maliarovi Jánovi Glózikovi odovzdal striebornú plaketu za tvorivosť a propagáciu slovenského insitného umenia v Srbsku, za rozvoj slovensko – srbských vzťahov v oblasti kultúry a prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.

Najnovšie veľkoplošné dielo venované je 500 výročiu Reformácie a zdobí miestnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Tvorba insitného maliara Jána Glózika z Kovačice nasleduje stopy kovačických velikánov insity a s jeho obrazmi sa už oboznámili takmer vo všetkých kútoch sveta. Uznania sa dočkal aj na domácej pôde, najnovšie získal v rodnej Kovačici Veľkú zlatú plaketu pre prínos a prezentáciu Obce Kovačica a Republiky Srbsko, doma a v zahraničí, v oblasti výtvarnej tvorby za rok 2015, v kategórii jednotlivcov. A v rovnakom roku získal na celosvetovej súťaži výtvarných diel Art Revolution Taipei 2015 v ďalekom Taiwane ďalšie ocenenie. Vo výberovom konaní súťaže sa stretlo viac ako 4000 umelcov z celého sveta – samoukov, akademikov, umelcov rôzných štýlov, techník a umeleckých smerov. Do druhého kola súťaže na sklonku roka 2014 postúpilo 90 umeleckých diel, medzi ktorými bola zaradená aj insitná tvorba Jána Glózika z Kovačice. Súťaž vyvrcholila koncom januára 2015, kedy z 90 autorov vybrali 16. Medzi nimi sa našla aj kovačická insita namaľovaná štetcom majstra Glózika. V roku 2016 jeho diela priamo postúpili do celosvetovej súťaži výtvarných diel Art Revolution Taipei 2016 v Taiwane, kde usporiadal samostatnú výtavu a bol ocenený Bronzovou plaketou pre prínos v  insitnom umení. Z ocenení, ktoré získal počas svojho umeleckého života je treba špeciálne spomenúť ocenenia zo Salon International de arta naive Bucuresti, Rumunsko roku 1999, Druhé Bienále insity Trenčín, Slovenská republika roku 1996 a Special award of Gallery Kasper: Prix Suisse et prix Europe de peinture primitive moderne, Švajčiarsko roku 1995 a iné.

Zúčastňuje sa maliarskychsympózií a plenérov. Namaľoval tiež desiatky spoločných obrazov s členmi Galérie insitného umenia ako je napr. obraz na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade, na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, v Múzeu Trube v Guči etc.

Doposiaľ mal viac ako 30 samostatných výstav a vyše 60 spoločných, ako doma tak i v zahraničí (Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Holandsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Česko, Rusko, Chorvátsko, Slovínsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Japonsko, Ľudová republika Čína, Kanada, SŠA a iné).

Žije s manželkou Alžbetou, s ktorou má syna a dcéru, a tvorí v Kovačici.

 • 1983 Galerija 3.oktobar, Kovačica (Srbsko)
 • 1989 Galerija Tamiš, Pančevo (Srbsko)
 • 1990 a 1992 Galerija 3.oktobar, Kovačica (Srbsko)
 • 1992 Turčianska Galéria, Martin (Slovensko)
 • 1993 Kulturni centar Beograda, Belehrad (Srbsko)
 • 1994 International Monetary fund World bank, Washington (SŠA)
 • 1995 Gallery Casper, Morges (Švajčiarsko)
 • 1995 Gallery Jambory, Dronten (Holandsko)
 • 1996 Likovni salon VMA, Belehrad (Srbsko)
 • 1996 Galéria Klasik, Žilina (Slovensko)
 • 1997 National library Gallery, Bukurešť (Rumunsko)
 • 1997 a 2001 Galéria MIRO, Snina (Slovensko)
 • 1998 Gallery Quinto do Lago, Lisabon (Portugalsko)
 • 1999 Galerija poljoprivrednog kluba, Kulpín (Srbsko)
 • 2000 Galéria pri jasliach, Báčsky Petrovec (Srbsko)
 • 2000 Galerija Pečat, Nový Sad (Srbsko)
 • 2000 a 2002 Galerija naivne umetnosti, Kovačica (Srbsko)
 • 2002 Gallery of Slovak embassy, Londýn (Spojené kráľovstvo)
 • 2003 Galéria Andy, Bratislava (Slovensko)
 • 2004 Galerija Doma VSRB, Belehrad (Srbsko)
 • 2005 Galerija zadužbine kralja Petra I, Topola (Srbsko)
 • 2005 Galéria na námestí, Topoľčany (Slovensko)
 • 2006 Galéria Infocen Svk. ekonom. knižnice EU, Bratislava (Slovensko)
 • 2007 Gallery Malmitalo, Helsinki (Fínsko)
 • 2007 Gallery Metropolitan art museum, Tokio (Japonsko)
 • 2007 Galerija Babka, Kovačica (Srbsko)
 • 2009 Grasalkovičov palác alebo Prezidentský palace, Bratislava (Slovensko)
 • 2011 Galerija Diplomatski klub, Belehrad (Srbsko)
 • 2013 Biblioteka Šabačka, Šabac (Srbsko)
 • 2013 Embassy of Slovak republic in China, Peking (Čínska ľudová republika)
 • 2013 Czechoslovak – Chinese Friendship Farm Art Pavilion, Šanghaj (Čína)
 • 2013 Swissotel Kempinski Beijing, Peking (Čína)
 • 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Bratislava (Slovensko)
 • 2015 Pálffiho palác, Bratislava (Slovensko)
 • 2016 Art Revolution Taipei (Taiwan)
 • 2016 CT Gallery, Bratislava (Slovensko)
 • 2016 Záhorské osvetové stredisko, Senica (Slovensko)
 • 2017 Evanjelická boholovecká fakulta UK, Bratislava (Slovensko)
 • 1995 Special award of Gallery  Kasper: Prix Suisse et prix Europe de peinture primitive moderne
 • 1996 Druhe bienale insity Trenčín, Slovakia1
 • 999 Salonul international de arta naive Bucuresti, Romania
 • 2015 Strieborná plaketa za tvorivosť a propagáciu slovenského insitného umenia v Srbsku, za rozvoj slovensko – srbských vzťahov v oblasti kultúry a prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.
 • 2015 Art Revolution Taipei II cena čiže strieborná plaketa
 • 2016 Veľká zlatá plaketa pre prínos a prezentáciu Obce Kovačica a Republiky Srbsko, doma a v zahraničí, v oblasti výtvarnej tvorby za rok 2015, v kategórii jednotlivcov.
 • 2016 Art Revolution Taipei 2016, 3.cena, Bronzová plaketa pre prínos v insitnom umení

Ján Glózik

Ján Glózik je predstaviteľom tzv. Kovačickej insity. Kovačica je obec v Srbsku, kde historicky žijú a svoju pôvodnú kultúru a zvyky udržiavajú Slováci, ktorí sa na „dolnú zem“ prisťahovali okolo roku 1784. A preto sú častými motívmi jeho obrazov situácie z každodenného života a práce dedinských ľudí. Na jeho obrazoch znázornené sú práce v poli, zimné krajinky, muzikanti, zvyky a obyčaje jeho rodákov Slovákov z Kovačice. Častokrát pestrým koloritom znázorňuje život rybárov, kovačický kostol v úzadí na obrazoch nikdy nechýba a nie raz sa venoval aj pri maľbe biblických motívov, viera je silným pojivom v tejto ďalekej slovenskej komunite.

Ján Glózik sa narodil 29. októbra roku 1957 v Kovačici. Na maliarsku dráhu sa vydal roku 1975. Prvú samostatnú výstavu vo svojej rodnej Kovačici mal roku 1983 a prvú samostatnú výstavu v zahraničí roku 1992 v Bratislave. Maľuje prevažne technikou olej na plátne. Okrem olejomalieb, siaha aj po grafickej tvorbe. Doposiaľ vydal dve grafické mapy – „Muzikanti“ a „In vino veritas“. Nevyhýbal sa ani iným výtvarným technikám – vyskúšal olejomaľbu na skle, pastel, akvarel, kombinovanú techniku a omaľovávanie rôznych predmetov, ako sú napr. tekvice, šamlíky a pod.

Počas vyše 40 rokov maliarskej tvorby Glózik si vytvoril a vycibril svoj jedinečný a rozpoznateľný štýl. To čo je príznačné pre jeho tvorbu je cyklus obrazov veľkolepých rozmerov. Prvý obraz impozantných rozmerov namaľoval roku 1992 k 190 výročiu založenia Kovačice. Toto dielo autor zaradil do svojej súkromnej zbierky a vystavené je v jeho rodinnom dome. Ďalšie také monumentálne dielo venované je k dvestoročnici jeho rodnej Kovačice. Toto dielo zatiaľ krášli steny kovačickej obrazárne, ktorej členom sa stal roku 1989. Tieto dva reprezentačné obrazy, venované jubileu jeho rodiska, znázorňujú príchod Slovákov na Dolnú zem a osídľovanie Kovačice. Po týchto obrazoch nasledovali ďalšie, namaľované však rozlišnou tematikou. Dielo grandióznych rozmerov venované oslave 1150 výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu vystavené je na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Za toto dielo vtedajší podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák maliarovi Jánovi Glózikovi odovzdal striebornú plaketu za tvorivosť a propagáciu slovenského insitného umenia v Srbsku, za rozvoj slovensko – srbských vzťahov v oblasti kultúry a prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.

Najnovšie veľkoplošné dielo venované je 500 výročiu Reformácie a zdobí miestnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Tvorba insitného maliara Jána Glózika z Kovačice nasleduje stopy kovačických velikánov insity a s jeho obrazmi sa už oboznámili takmer vo všetkých kútoch sveta. Uznania sa dočkal aj na domácej pôde, najnovšie získal v rodnej Kovačici Veľkú zlatú plaketu pre prínos a prezentáciu Obce Kovačica a Republiky Srbsko, doma a v zahraničí, v oblasti výtvarnej tvorby za rok 2015, v kategórii jednotlivcov. A v rovnakom roku získal na celosvetovej súťaži výtvarných diel Art Revolution Taipei 2015 v ďalekom Taiwane ďalšie ocenenie. Vo výberovom konaní súťaže sa stretlo viac ako 4000 umelcov z celého sveta – samoukov, akademikov, umelcov rôzných štýlov, techník a umeleckých smerov. Do druhého kola súťaže na sklonku roka 2014 postúpilo 90 umeleckých diel, medzi ktorými bola zaradená aj insitná tvorba Jána Glózika z Kovačice. Súťaž vyvrcholila koncom januára 2015, kedy z 90 autorov vybrali 16. Medzi nimi sa našla aj kovačická insita namaľovaná štetcom majstra Glózika. V roku 2016 jeho diela priamo postúpili do celosvetovej súťaži výtvarných diel Art Revolution Taipei 2016 v Taiwane, kde usporiadal samostatnú výtavu a bol ocenený Bronzovou plaketou pre prínos v  insitnom umení. Z ocenení, ktoré získal počas svojho umeleckého života je treba špeciálne spomenúť ocenenia zo Salon International de arta naive Bucuresti, Rumunsko roku 1999, Druhé Bienále insity Trenčín, Slovenská republika roku 1996 a Special award of Gallery Kasper: Prix Suisse et prix Europe de peinture primitive moderne, Švajčiarsko roku 1995 a iné.

Zúčastňuje sa maliarskychsympózií a plenérov. Namaľoval tiež desiatky spoločných obrazov s členmi Galérie insitného umenia ako je napr. obraz na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade, na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, v Múzeu Trube v Guči etc.

Doposiaľ mal viac ako 30 samostatných výstav a vyše 60 spoločných, ako doma tak i v zahraničí (Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Holandsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Česko, Rusko, Chorvátsko, Slovínsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Japonsko, Ľudová republika Čína, Kanada, SŠA a iné).

Žije s manželkou Alžbetou, s ktorou má syna a dcéru, a tvorí v Kovačici.