Natália Junasová

Natália Junasová je mladá (nar.1990) slovenská výtvarníčka z Partizánskeho. Už v detstve sa u nej dal vypozorovať výrazný výtvarný talent a neobyčajná detská predstavivosť. V rokoch 2005 – 2010 vyštudovala Úžitkovú maľbu na Súkromnom konzervatórium úžitkového výtvarníctva Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a následne na rovnakej škole absolvovala vzdelávanie v odbore Propagačné výtvarníctvo, ručné spracúvanie textílií. Jej obrazy majú v sebe vysoký stupeň výtvarnej skratky, ktorú dosahuje pomocou väčšinou z lineárnymi ťahmi vytvorených obrysov zjednodušených objektov a výraznou farebnosťou. Vo svojich dielach podľa vlastných slov skúma mikrobiologické vzťahy, fungovanie rôznych javov vo svete okolo seba, venuje sa dávnym kultúram a ich odkazom keď pozoruje prirodzenú ľudskú zvedavosť. Nevyhýba sa skúmaniu konzumnej spoločnosti a sociálnym vzťahom v nej a emóciám v elementárnej podobe. Jej cieľom je vzbudiť zamyslenie nad vážnymi otázkami pomocou pozitívnych emócií. Všetky jej obrazy sú značené v pravom dolnom rohu dreveným štítkom s menom.

V roku 2022 získala ocenenie odbornej poroty na Bienále 2022 v Prešove (Galéria Caraffka).

Atelier Hlavina - Natália Junasová
Atelier Hlavina - Natália Junasová

Natália Junasová

Natália Junasová je mladá (nar.1990) slovenská výtvarníčka z Partizánskeho. Už v detstve sa u nej dal vypozorovať výrazný výtvarný talent a neobyčajná detská predstavivosť. V rokoch 2005 – 2010 vyštudovala Úžitkovú maľbu na Súkromnom konzervatórium úžitkového výtvarníctva Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a následne na rovnakej škole absolvovala vzdelávanie v odbore Propagačné výtvarníctvo, ručné spracúvanie textílií. Jej obrazy majú v sebe vysoký stupeň výtvarnej skratky, ktorú dosahuje pomocou väčšinou z lineárnymi ťahmi vytvorených obrysov zjednodušených objektov a výraznou farebnosťou. Vo svojich dielach podľa vlastných slov skúma mikrobiologické vzťahy, fungovanie rôznych javov vo svete okolo seba, venuje sa dávnym kultúram a ich odkazom keď pozoruje prirodzenú ľudskú zvedavosť. Nevyhýba sa skúmaniu konzumnej spoločnosti a sociálnym vzťahom v nej a emóciám v elementárnej podobe. Jej cieľom je vzbudiť zamyslenie nad vážnymi otázkami pomocou pozitívnych emócií. Všetky jej obrazy sú značené v pravom dolnom rohu dreveným štítkom s menom.

V roku 2022 získala ocenenie odbornej poroty na Bienále 2022 v Prešove (Galéria Caraffka).