Peter Kuraj

…Radosť nachádzam v premene predmetov – z použitého na krásny – a považujem to za moju životnú výzvu …
Narodil som sa v roku 1976 v Gelnici. Pochádzam zo Spiša, ktorý je bránou do Slovenského Raja, kde ma od malička inšpirovala samotná krása umenia našej prírody. Inšpirovala ma až natoľko, že som sa už od mladého veku venoval jej ochrane. Aj z tohto dôvodu je cieľom mojej tvorby poukázať na zraniteľnosť krehkého prírodného ekosystému a to zhodnocovaním odpadu formou umeleckého stvárnenia – použitím rôzneho odpadového materiálu v umení. Hromadenie odpadu konzumnej spoločnosti a ekologické dôsledky tohto procesu vo mne vyvolali znepokojenie a záujem o nové zhodnocovanie už použitých materiálov. Odpad, zvyšky, použité a odhodené veci sa stali pre mňa mimoriadne zaujímavým a podnetným „materiálom“ pre umenie, remeslo a dizajn. Vo svojej tvorbe využívam prevažne už použité časti kovových a drevených odpadových materiálov s vysoko pridanou hodnotou – desiatky rokov staré banské bukové podvaly, štyristo ročné drevené smrekovcové dosky, rôzne kované časti starých poľnohospodárskych strojov a remeselného náradia našich otcov a praotcov, na ktoré by sa inak zabudlo.

Nemám výtvarné vzdelanie a nepovažujem sa za umelca v čistom zmysle slova. Nie som nikde organizovaný. Zo svojou ženou a dvoma synmi žijem v Spišskej Novej Vsi, kde aj tvorím a pracujem.

Peter Kuraj
Peter Kuraj
Peter Kuraj

Peter Kuraj

…Radosť nachádzam v premene predmetov – z použitého na krásny – a považujem to za moju životnú výzvu …
Narodil som sa v roku 1976 v Gelnici. Pochádzam zo Spiša, ktorý je bránou do Slovenského Raja, kde ma od malička inšpirovala samotná krása umenia našej prírody. Inšpirovala ma až natoľko, že som sa už od mladého veku venoval jej ochrane. Aj z tohto dôvodu je cieľom mojej tvorby poukázať na zraniteľnosť krehkého prírodného ekosystému a to zhodnocovaním odpadu formou umeleckého stvárnenia – použitím rôzneho odpadového materiálu v umení. Hromadenie odpadu konzumnej spoločnosti a ekologické dôsledky tohto procesu vo mne vyvolali znepokojenie a záujem o nové zhodnocovanie už použitých materiálov. Odpad, zvyšky, použité a odhodené veci sa stali pre mňa mimoriadne zaujímavým a podnetným „materiálom“ pre umenie, remeslo a dizajn. Vo svojej tvorbe využívam prevažne už použité časti kovových a drevených odpadových materiálov s vysoko pridanou hodnotou – desiatky rokov staré banské bukové podvaly, štyristo ročné drevené smrekovcové dosky, rôzne kované časti starých poľnohospodárskych strojov a remeselného náradia našich otcov a praotcov, na ktoré by sa inak zabudlo.

Nemám výtvarné vzdelanie a nepovažujem sa za umelca v čistom zmysle slova. Nie som nikde organizovaný. Zo svojou ženou a dvoma synmi žijem v Spišskej Novej Vsi, kde aj tvorím a pracujem.