Michal Mach

Michal Mach sa narodil v roku 1981. Od detstva poznal vôňu olejových farieb a stretal impresionistov a ruských majstrov prostredníctvom kníh a reprodukcií jeho otca Antona a vo veku 18 rokov sa zúčastnil prvých miestnych výstav.

Prešlo ďalších 12 rokov vysokoškolského štúdia ekonómie a IT práce, kým v ňom argentínsky majster Georg Miciu rozdúchal vášeň pre maľovanie a maľby majstrov z celého sveta, ktorá v ňom tlela od detstva. V roku 2013 mal Michal česť pracovať tri týždne s Georgom v Patagónii. Odvtedy sa Georg stal jeho mentorom a na diaľku ho sprevádzal tajomstvami krajinomaľby.

V roku 2019, tentokrát už v Pezinku, pracoval počas dvoch období s mladým patagónskym maliarom Guidom Ferrari, ktorý je tiež jedným z Georgových nasledovníkov. Výsledkom tejto spolupráce bolo spoločné vystavovanie na Slovensku a v Rakúsku. Okrem toho samostane vystavoval v Bratislave a Pezinku a je pravidelným účastníkom Salónu výtvarníkov v Modre.

Michal Mach

Michal Mach sa narodil v roku 1981. Od detstva poznal vôňu olejových farieb a stretal impresionistov a ruských majstrov prostredníctvom kníh a reprodukcií jeho otca Antona a vo veku 18 rokov sa zúčastnil prvých miestnych výstav.

Prešlo ďalších 12 rokov vysokoškolského štúdia ekonómie a IT práce, kým v ňom argentínsky majster Georg Miciu rozdúchal vášeň pre maľovanie a maľby majstrov z celého sveta, ktorá v ňom tlela od detstva. V roku 2013 mal Michal česť pracovať tri týždne s Georgom v Patagónii. Odvtedy sa Georg stal jeho mentorom a na diaľku ho sprevádzal tajomstvami krajinomaľby.

V roku 2019, tentokrát už v Pezinku, pracoval počas dvoch období s mladým patagónskym maliarom Guidom Ferrari, ktorý je tiež jedným z Georgových nasledovníkov. Výsledkom tejto spolupráce bolo spoločné vystavovanie na Slovensku a v Rakúsku. Okrem toho samostane vystavoval v Bratislave a Pezinku a je pravidelným účastníkom Salónu výtvarníkov v Modre.