Adžana Modlitbová

Autorku, žijúcu vo vinohradníckom mestečku Pezinok, výtvarné umenie očarilo už v rannom detstve. Spočiatku pre svoj výtvarný prejav nehľadala žiadne pomenovanie alebo zaradenie, len maľovala tak ako cítila. Časom ju pozitívne ohlasy okolia povzbudili k tomu, aby sa zúčastnila súťaže neprofesionálnych výtvarníkov „VÝTVARNÉ SPEKTRUM“, kde oborná porota zaradila jej diela do výtvarného smeru „insita / naivné umenie“.

Tvorba tejto autorky je charakteristická naivným čistým zobrazovaním sveta a jeho vnímania. Vo svojich obrazoch zachytáva  krásu slovenskej krajiny a ľudí, fascináciu ľudovými motívmi, tradičnými slovenskými krojmi a ornamentami. A nakoniec nemenej často možno v jej obrazoch vidieť zhmotnenie živých, farebných snov a imaginácií.

Aby priblížila naivné umenie verejnosti vytvorila projekt medzinárodnej výstavy naivného umenia na Slovensku „NAIVA BRATISLAVA“.

2019
 • ART OLYMPIA, Medzinárodná výtvarná súťaž, Japonsko – čestné uznanie v roku 2019
2018
 • VÝTVARNÉ SPEKTRUM, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Slovensko – hlavné ocenenie v kategórii „Insita / naivné umenie“
2017
 • VÝTVARNÉ SPEKTRUM, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Slovensko – hlavné ocenenie v kategórii „Insita / naivné umenie“
2016
 • VÝTVARNÉ SPEKTRUM, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Slovensko – hlavné ocenenie v kategórii „Insita / naivné umenie“
2015
 • VÝTVARNÉ SPEKTRUM, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Slovensko – hlavné ocenenie v kategórii „Insita / naivné umenie“
2014
 • VÝTVARNÉ SPEKTRUM, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Slovensko – hlavné ocenenie v kategórii „Insita / naivné umenie“
2013
 • VÝTVARNÉ SPEKTRUM, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Slovensko – hlavné ocenenie v kategórii „Insita / naivné umenie“

Vihorlatské múzeum, Humenné, Slovensko

Naif Art Museum of the Municipality of Guarabira, Brazília

Galéria naivného a intuitívneho umenia, Belogradchik, Bulharsko

Súkromné zbierky – Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Ukrajina, Írsko a Kanada

2020
 • „SLOVENSKÉ STENY V PARÍŽI“, Paríž, Francúzsko
 • „WOMEN RECHARGED“, Bratislava, Slovensko
2019
 • „SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ“, Bratislava, Slovensko
2020
 • „ART NAIF FESTIWAL“, Katowice, Poľsko
 • „Salonul International de Arta Naiva Gheorghe Sturza“, Botosani, Rumunsko
 • „50. Naifs Premio Internazionale Varenna Pierantonio Cavalli“, Taliansko
 • „4e Biennale d´Art Naive & Singulier“, Chateau de Waroux, Belgicko
2019
 • „FIAN – Festival Internacional de Arte Naif“, Guarabira, Brazilia
 • „ART NAIF FESTIWAL“, Katowice, Poľsko
 • „49. Naifs Premio Internazionale Varenna Pierantonio Cavalli“, Taliansko
 • „OBRÁZKY ZE SVĚTA“, medzinárodná výstava VI. Medzinárodného stretnutia naivných a amatérskych maliarov „In memoriam Jana Hrušky“, zámok Lysice, Česká republika
 • „NAIVA BRATISLAVA“, Medzinárodná výstava naivného umenia, Bratislava, Slovensko
 • „From Lysice to Cagliari“, medzinárodná výstava naivného umenia, Sardína
2018
 • „Biennale Internationale d´ Arts Naif et Singulier“, Saint-Junien, Francúzsko
 • Medzinárodná výstava naivného umenia, zámok Dobrohoř, Česká republika
 • „VÝTVARNÉ SPEKTRUM“, Krajská výstava neprofesionálnych výtvarníkov, Bratislava, Slovensko
 • „ART NAIF FESTIWAL“, Katowice, Poľsko
 • „INSITA HUMENNÉ“, Vihorlatské múzeum, Humenné, Slovensko
 • „NAIVA BRATISLAVA“, Medzinárodná výstava naivného umenia, Bratislava, Slovensko
2017
 • „POSOLSTVÁ“ – spoločná výstava s výtvarníčkou Annou Kolesárovou – Ličkovou, Bratislava, Slovensko
 • „VÝTVARNÉ SPEKTRUM“, Krajská výstava neprofesionálnych výtvarníkov, Bratislava, Slovensko
 • „VÝTVARNÉ SPEKTRUM“, Celoštátna výstava neprofesionálnych výtvarníkov, Trenčín, Slovensko
 • „ART NAIF FESTIWAL“, Katowice, Poľsko
2013-2016
 • „VÝTVARNÉ SPEKTRUM“, Krajská výstava neprofesionálnych výtvarníkov, Bratislava, Slovensko
 • „VÝTVARNÉ SPEKTRUM“, Celoštátna výstava neprofesionálnych výtvarníkov Trenčín, Slovensko

Adžana Modlitbová

Autorku, žijúcu vo vinohradníckom mestečku Pezinok, výtvarné umenie očarilo už v rannom detstve. Spočiatku pre svoj výtvarný prejav nehľadala žiadne pomenovanie alebo zaradenie, len maľovala tak ako cítila. Časom ju pozitívne ohlasy okolia povzbudili k tomu, aby sa zúčastnila súťaže neprofesionálnych výtvarníkov „VÝTVARNÉ SPEKTRUM“, kde oborná porota zaradila jej diela do výtvarného smeru „insita / naivné umenie“.

Tvorba tejto autorky je charakteristická naivným čistým zobrazovaním sveta a jeho vnímania. Vo svojich obrazoch zachytáva  krásu slovenskej krajiny a ľudí, fascináciu ľudovými motívmi, tradičnými slovenskými krojmi a ornamentami. A nakoniec nemenej často možno v jej obrazoch vidieť zhmotnenie živých, farebných snov a imaginácií.

Aby priblížila naivné umenie verejnosti vytvorila projekt medzinárodnej výstavy naivného umenia na Slovensku „NAIVA BRATISLAVA“.