Mgr. art. Ivan Patúc

Ivan Patúc sa narodil 11. decembra 1968 na Myjave. Po skončení základnej školy študoval najskôr na SOU Senica (1983 – 1986). Po jej skončení sa rozhodol venovať sa umeleckej dráhe a svoj talent začal rozvíjať na Strednej škole umeleckého priemyslu v  Bratislave, odbor keramika (1987–1990). Následne jeho cesta viedla  priamo na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 1997 absolvoval odbor – sochárstvo v ateliéri prof. J. Jankoviča.

V súčasnej tvorbe Ivana Patúca sa snúbi priemyselný polotovar – valcovaný kovový plech s tradíciou a individuálnym kreatívnym počinom umelca. Ešte počas vysokoškolského štúdia úplne náhodou prišiel na techniku zapletania hliníkových pások do seba a autor doteraz vedie autentický dialóg s kovom, v rámci ktorého odkrýva tajomstvá tohto materiálu. Intenzívny dialóg s kovom a klampiarskymi technikami nadviazal skoro, už počas dospievania, v rodinnej klampiarskej dielni. Tu si odskúšal rôzne postupy pracovania s kovom – nitovanie, lemovanie, drážkovanie, ohýbanie, tepanie plechu medeného, mosadzného, železného aj bronzového. A neskôr Ivan Patúc podstatným spôsobom prispel k emancipácii kovu ako sochárskeho materiálu a kreatívnym spôsobom zhodnotil jeho špecifické vlastnosti, keď objavil mnohoraké alternatívy jeho spracovania, vystavania objemu a možnosti konštrukcie.

Ivan Patúc o svojej inšpirácii hovorí:

„Pre mňa je inšpirujúci architekt Frank O. Gehry, hlavne jeho práce s kovom. Vo figurálnej tvorbe obdivujem jednoduchosť kresby Egona Schieleho. Rád sa vraciam aj do histórie, napr. renesančné a barokové maliarstvo, obzvlášť ma zaujíma hra svetla a tieňa.“

Kurátor Roman Popelár o tvorbe Ivana Patúca:

„Ivan Patúc používa osvedčenú klampiarsku remeselnú techniku: plátmi valcovaného plechu kreuje objektovú alebo reliéfnu figurálnu tvorbu. Nezanedbateľná sa javí priznaná alebo potlačená kresebná linka, ktorá vytvára kontrast medzi plošnou a priestorovou časťou reliéfov. Autor kombináciou mosadze, medi, hliníka, železa, liatiny či dreva vytvára vizuálne príťažlivé celky. Dosahuje to hlavne štylizáciou figúr a celkovou estetizáciou výjavov. Vychádza z historických aj aktuálnych námetov: niekedy priamo cituje “starých majstrov”, inokedy stvárňuje lyrické momenty alebo epické situácie “vystrihnuté” zo života.“

Umelec Ivan Patúc
2002
 • “2002 Radosť bytia Jediná“ (s K. Patúcovou), CULTUS – Prievoz, Bratislava, SLOVENSKO
2002
 • “2002 Radosť bytia Jediná“ (s K. Patúcovou), CULTUS – Prievoz, Bratislava, SLOVENSKO
2004
 • Otvorenie ART GALLERY Inglas, Bratislava, SLOVENSKO
2008
 • „Metalmania“, gallery thoha, Bratislava, SLOVENSKO
2009
 • „40“ kúpeľný dom Mier, Smrdáky, SLOVENSKO
 • „Spletité osudy kovu“, Private Banking Tatra Banka, Bratislava, SLOVENSKO
2010
 • „Metallum“, Záhorská galéria, Senica, SLOVENSKO
2011
 • „One to one“ (s K. Patúcovou), Chili art gallery, Atény, GRÉCKO
2012
 • “Atelier – 4“, Viedeň, RAKÚSKO
2015
 • „Fúzia kovu“, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, SLOVENSKO
1991
 • „Talenty”, Záhorská galéria, Senica, SLOVENSKO
1992
 • Stadthalle, Merzig, DEUTSCHLAND
1994
 • „II. stretnutie umelcov Záhoria”, Záhorská galéria, Senica, SLOVENSKO
 • „Prieskum z prieskumu”, PGU, Žilina, SLOVENSKO
1995
 • Nitrianska štátna galéria, Nitra, SLOVENSKO
1996
 • „Socha v galérii”, Galéria Medium, Bratislava, SLOVENSKO
1998
 • „Trenčín ’98”, výber zo súčastného slovenského sochárstva, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, SLOVENSKO
 • „Kresba – Maľba”, galéria Duna, Bratislava, SLOVENSKO
1999
 • „III. stretnutie umelcov Záhoria”, Záhorská galéria, Senica, SLOVENSKO
 • „7. Art film “Exteriér I.”, Mestský park Trenčianske Teplice, SLOVENSKO
 • „4” Galéria A. Warhola, Medzilaborce, SLOVENSKO
 • „4” Záhorská galéria, Senica, SLOVENSKO
 • „4” Nitrianska štátna galéria, SLOVENSKO
 • „4” Premeny kovu a drôtu, Elektráreň TG Poprad, SLOVENSKO
2000
 • „Socha” výber zo súčasnej tvorby mladej a strednej generácie, Artforum, Pállfyho palác, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA
 • 8. Art film “Exteriér II.”, Mestský park Trenčianske Teplice, SLOVENSKO
 • „Svetelná inštalácia”, otvorenie divadla Aréna, Bratislava, SLOVENSKO
2001
 • „4/4”, GMB Palffyho palác, Bratislava, SLOVENSKO
 • „Sonnenwende” im Schloss Halbturn, ÖSTERREICH
 • „Slnovrat” SVS, výstavná sieň UBS, Bratislava, SLOVENSKO
2002
 • „Socha / Kresba“ DANUBIANA Muelensteen Art Museum, Bratislava – Čunovo, SLOVENSKO
 • „Výtvarné paralely IV.“ SVS, výstavná sieň UBS – Slovenský rozhlas, Bratislava,SK
 • „Slnovrat” SVS, výstavná sieň UBS – Slovenský rozhlas, Bratislava, SLOVENSKO
2003
 • reinštalácia výstavy „Parallele figurative V.“, Palazzo della Podesta, Citta di Castello, ITALIA
 • „Výtvarné paralely V.“ SVS, výstava mladých, výstavná sieň UBS – Slovenský rozhlas, Bratislava, SLOVENSKO
 • účasť na prezentácií kresieb na tému „Krajina-svetlo“ ITALIA
 • „Slnovrat“ SVS, výstavná sieň USB – Slovenský rozhlas, Bratislava, SLOVENSKO
2004
 • „Výtvarné paralely VI“, SVS, výstava mladých, Pálffyho palác, Zámocká ul., Bratislava, SLOVENSKO
 • „IV. stretnutie umelcov Záhoria“, Záhorská galéria Senica, SLOVENSKO
 • „Stretnutie generácií“, 10. výročie založenia SVS, výstavná sieň UBS – Slovenský rozhlas Bratislava, SLOVENSKO
2005
 • „Macht und Liebe“, Schloss Halbturn, OSTRREICH
 • „Stretnutie generácií II.“, SVS, Výstavná sieň UBS, Bratislava, SLOVENSKO
2006
 • „Na husličkách maľované“, SF-Reduta, Bratislava, SLOVENSKO
 • „Človek v prírode, príroda v človeku“, VIII. trienále drobnej plastiky a kresby, SBM Galéria J. Kollára, Banská Štiavnica, SLOVENSKO
 • „SOCHA-SMALL SCALE-MALÝ FORMÁT“, absolventi prof. J. Jankoviča, KONSEPTI, Bratislava, SLOVENSKO
 • „Stretnutie generácií III.“, SVS, výstavná sieň UBS, Bratislava, SLOVENSKO
2007
 • „INTERPRETÁCIA SKUTOČNOSTI – Umenie 2007“, Dom umenia, Bratislava, SLOVENSKO
 • „Stretnutie III.“ Galéria M, Rovinka, SLOVENSKO
 • „Arte Slovacca Spazio Aperto“, Umbertide – Perugia, ITALIA
 • „Fakty / ARTEFAKTY“, Bienále plastiky malého formátu, Renesančný dom Pezinok, SLOVENSKO
 • „Stretnutie generácií IV.“, SVS, Pálffyho palác, Bratislava, SLOVENSKO
2008
 • „15.výročie založenia SVS“, Dom umenia, Bratislava, SLOVENSKO
2009
 • „Výtvarné paralely VIII.“, SVS, foyer Auly Bratislavskej vysokej školy práva, Bratislava, SLOVENSKO
 • „Stretnutie“, SVS, Dom umenia, Bratislava, SLOVENSKO
 • „Tolerance in Art“, DANUBIANA, Muelensteen Art Museum, Bratislava – Čuňovo Vodné dielo, SLOVENSKO
2010
 • „V. stretnutie umelcov Záhoria“, Záhorská galéria Senica, SLOVENSKO
 • „Stretnutie“, SVS, Dom umenia, Bratislava, SLOVENSKO
2011
 • „Paralely /posuny – klasika a experiment“, Bienále plastiky malého formátu, Pezinok, SLOVENSKO
 • „pocta Vladimírovi Kompánkovi“ SVS, Dom umenia, Bratislava, SLOVENSKO
2012
 • reinštalácia výstavy “pocta Vladimírovi Kompánkovi“ SVS, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, SLOVENSKO
2013
 • „Návraty“ Galéria v podkroví ZUŠ, Senica, SLOVENSKO
 • „Bienále plastiky malého formátu – Konfrontácie“, Pezinok, SLOVENSKO
 • „Stretnutie“, SVS, Galéria SVU, Bratislava, SLOVENSKO
2014
 • „32. ročník Socha piešťanských parkov“, Piešťany, SLOVENSKO
 • „VI. stretnutie umelcov Záhoria“, Záhorská galéria Senica, SLOVENSKO
 • „Stretnutie“, SVS, Galéria SVU, Bratislava, SLOVENSKO
 • „Trenčín 2014 – Výber zo súčasného slovenského komorného sochárstva“, Galéria M.A. Bazovského, Trenčín, SLOVENSKO
2016
 • „RESCULPTURE“, Galéria STATUA, Pálffyho palác, Bratislava, SLOVENSKO
2017
 • „OBRAZY a SOCHY“, Ružinovská galéria, foyer DK Ružinov, Bratislava, SLOVENSKO
 • „Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017“, Galéria Jána Koniarka
 • Centrum súčasného umenia, 5. ročník (Trnava – Pezinok – Bratislava – Wroclaw)
 • Synagóga „Stretnutie“, SVS, Galéria SVU, Bratislava, SLOVENSKO
 • „PASCE A EVIDENCIE“, Nitrianska galéria, SLOVENSKO
1993
 • „Studenckie Warsztaty Tworcze, Wroclaw – Bratislava”, Oroňsko, POLSKA
1996
 • „Komjatice II.”, workshop, SLOVENSKO
1998
 • „Umenie v kúpeľoch”, sympózium v kameni v Liptovských liečebných kúpeľoch Lúčky, a.s., SLOVENSKO
 • „Zeichen–Wasser–Landschaft”, II. Internationales Greifswalder, Holzbildhauer- Symposion, Greifswald Wieck, DEUTSCHLAND
2005
 • „Medzinárodní sochařské sympozium Plesná 2005“, Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
2006
 • „Sochárske sympozium“, Kupele Smrdáky, SLOVENSKO
2007
 • „Cerda & Celtoi“ Europäisches bildhauersymposion, Otzenhausen, DEUTSCHLAND
2008
 • sympozium v dreve, Kunovice – Uherské Hradište, ČESKÁ REPUBLIKA
2009
 • „Medzinárodní sochařské sympozium Plesná 2009“, Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
2010
 • „Múr národov/The Wall of Nations 2010“, medzinárodné sochárske sympozium v kameni, Vyšné Ružbachy, SLOVENSKO
 • „Umění mezi vinohrady“, Milotice, ČESKÁ REPUBLIKA
2011
 • „Múr národov 2011“, Medzinárodné sochárske sympózium v kameni, Vyšné Ružbachy, SLOVENSKO
2013
 • „International Symposium Sculpture – Yarka“, Yarka, IZRAEL
1996
 • UNESCO, Návrh sochárskej výzdoby stanice metra, Newcastle, ENGLAND
2003
 • 2. miesto vo výtvarnej súťaži Medzinárodného olympijského výboru „Šport a umenie 2004“
2006
 • 3. miesto vo výtvarnej súťaži Medzinárodného olympijského výboru „Šport a umenie 2006“
2008
 • „bronzové olympijské kruhy“
 • 1. prize in the world – art competition „ Sport and olympic“, for ORG Peking 2008, Musseum in Lauseanne in SWISS
 • 1. miesto vo výtvarnej súťaže „Šport a olympionizmus“, k Hrám XXIX. Olympiády v Pekingu 2008, Zichyho palác, Bratislava, SLOVENSKO
2009
 • cena za propagáciu zápasenia v umení od Slovenského zápasníckeho zväzu
 • cena Ladislava Chudíka za rok 2008

2004 – interiér Domu smútku, Smrdáky, Slovensko
2003 – interiér kostola v Oreskom, Slovensko
1998 – interiér Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, Slovensko

Umelec Ivan Patúc

Mgr. art. Ivan Patúc

Ivan Patúc sa narodil 11. decembra 1968 na Myjave. Po skončení základnej školy študoval najskôr na SOU Senica (1983 – 1986). Po jej skončení sa rozhodol venovať sa umeleckej dráhe a svoj talent začal rozvíjať na Strednej škole umeleckého priemyslu v  Bratislave, odbor keramika (1987–1990). Následne jeho cesta viedla  priamo na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 1997 absolvoval odbor – sochárstvo v ateliéri prof. J. Jankoviča.

V súčasnej tvorbe Ivana Patúca sa snúbi priemyselný polotovar – valcovaný kovový plech s tradíciou a individuálnym kreatívnym počinom umelca. Ešte počas vysokoškolského štúdia úplne náhodou prišiel na techniku zapletania hliníkových pások do seba a autor doteraz vedie autentický dialóg s kovom, v rámci ktorého odkrýva tajomstvá tohto materiálu. Intenzívny dialóg s kovom a klampiarskymi technikami nadviazal skoro, už počas dospievania, v rodinnej klampiarskej dielni. Tu si odskúšal rôzne postupy pracovania s kovom – nitovanie, lemovanie, drážkovanie, ohýbanie, tepanie plechu medeného, mosadzného, železného aj bronzového. A neskôr Ivan Patúc podstatným spôsobom prispel k emancipácii kovu ako sochárskeho materiálu a kreatívnym spôsobom zhodnotil jeho špecifické vlastnosti, keď objavil mnohoraké alternatívy jeho spracovania, vystavania objemu a možnosti konštrukcie.

Ivan Patúc o svojej inšpirácii hovorí:

„Pre mňa je inšpirujúci architekt Frank O. Gehry, hlavne jeho práce s kovom. Vo figurálnej tvorbe obdivujem jednoduchosť kresby Egona Schieleho. Rád sa vraciam aj do histórie, napr. renesančné a barokové maliarstvo, obzvlášť ma zaujíma hra svetla a tieňa.“

Kurátor Roman Popelár o tvorbe Ivana Patúca:

„Ivan Patúc používa osvedčenú klampiarsku remeselnú techniku: plátmi valcovaného plechu kreuje objektovú alebo reliéfnu figurálnu tvorbu. Nezanedbateľná sa javí priznaná alebo potlačená kresebná linka, ktorá vytvára kontrast medzi plošnou a priestorovou časťou reliéfov. Autor kombináciou mosadze, medi, hliníka, železa, liatiny či dreva vytvára vizuálne príťažlivé celky. Dosahuje to hlavne štylizáciou figúr a celkovou estetizáciou výjavov. Vychádza z historických aj aktuálnych námetov: niekedy priamo cituje “starých majstrov”, inokedy stvárňuje lyrické momenty alebo epické situácie “vystrihnuté” zo života.“