Süttőová Alžbeta

Alžbeta Süttőová, narodená v 1961 v Zlatých Moravciach, žije v dedinke pod Zoborom severovýchodne od Nitry pod vrchom Žibrica. Absolvovala SZŠ v Nitre a neskôr postgraduálne
štúdium v Bratislave. Pracuje ako zdravotná sestra vo FN Nitra.

Od detstva ju bavilo maľovanie a teraz po rokoch sa aktívne venuje hlavne maľbe abstraktných obrazov, ale v jej zbierke sa nájdu aj iné techniky .Do svojich obrazov vkladá kus srdca a duše. Ako samouk prepadla kreativite a vo svojej tvorbe stále hľadá hranice svojich možností. Jej obrazy zachytávajú prchavú krásu emócií, pocitov a symbolov. Maľovanie je pre ňu relax, pozitívna energia, radosť, sila, harmónia.

Každý jej obraz vznikne iba raz, v motívoch neexistujú hranice, iba nekonečne veľa možností.

Najradšej maľuje akrylom, ale využíva aj iné techniky. Je samouk, maľovanie študuje cez internet a z literatúr napr. od José M. Parramón – Teória farieb, absolvuje súkromné školenia od uznávaných umelcov medzi ktoré patrí napríklad pán Miloš Púček.

V súčasnosti najradšej maľuje technikou pouring a fluid…/farby tečú potokom/… V jej obrazoch nájdete všetko čo Vám Vaša fantázia dovolí…

Obľúbený citát:
„Umenie umýva z duší prach každodennosti“ /Pablo Picasso/

Alžbeta Süttőová

Alžbeta Süttőová, narodená v 1961 v Zlatých Moravciach, žije v dedinke pod Zoborom severovýchodne od Nitry pod vrchom Žibrica. Absolvovala SZŠ v Nitre a neskôr postgraduálne
štúdium v Bratislave. Pracuje ako zdravotná sestra vo FN Nitra.

Od detstva ju bavilo maľovanie a teraz po rokoch sa aktívne venuje hlavne maľbe abstraktných obrazov, ale v jej zbierke sa nájdu aj iné techniky .Do svojich obrazov vkladá kus srdca a duše. Ako samouk prepadla kreativite a vo svojej tvorbe stále hľadá hranice svojich možností. Jej obrazy zachytávajú prchavú krásu emócií, pocitov a symbolov. Maľovanie je pre ňu relax, pozitívna energia, radosť, sila, harmónia.

Každý jej obraz vznikne iba raz, v motívoch neexistujú hranice, iba nekonečne veľa možností.

Najradšej maľuje akrylom, ale využíva aj iné techniky. Je samouk, maľovanie študuje cez internet a z literatúr napr. od José M. Parramón – Teória farieb, absolvuje súkromné školenia od uznávaných umelcov medzi ktoré patrí napríklad pán Miloš Púček.

V súčasnosti najradšej maľuje technikou pouring a fluid…/farby tečú potokom/… V jej obrazoch nájdete všetko čo Vám Vaša fantázia dovolí…

Obľúbený citát:
„Umenie umýva z duší prach každodennosti“ /Pablo Picasso/