Ondřej Svoboda

Narodil sa v roku 1983 v Brne. Tu vyštudoval Strednú priemyselnú školu zlievárenskú a ihneď po ukončení štúdia sa začal venovať výlučne umeleckej tvorbe. Ateliérom mu je kováčska dielňa doplnená zváračkou a zámočníckym ponkom.

Vo svojej tvorbe spracúva širokú škálu výtvarných podôb a foriem. S citom výtvarníka kombinuje kov s drevom, alebo inými prírodnými materiálmi. Pritom využíva prirodzené aj umeleckou licenciou vytvorené možnosti štruktúrovaných povrchov, leštenia, či matovania.

Pre celú jeho tvorbu je  charakteristický humorný nadhľad a jednoduchosť jeho diel je dosiahnutá elegantnou a obsažnou skratkou. Zdanlivá jednoduchosť celku tak umocňuje výraz a úsmevné vyznenie diela, ktoré je odrazom životného optimizmu autora. Jeho plastiky sú charakteristické priamočiarou ľahkosťou a štýlovou čistotou, ktoré nechajú naplno vyniknúť hravý humor v jednoduchosti prvotnej myšlienky.

Ondřej Svoboda
2003
 • Zemanova kavárna, Brno
2004
 • Horácké muzeum, Nové Město na Moravě
 • Společná výstava s Vladimírem Franzem, galerie Studna, Liberec
2006
 • Účast na výstavě „Projekt Mona Lisa“, Brno, Praha
 • Arts Gallery, hlavní budova „Rady Evropy“, Strasbourgh
2007
 • Galerie pod Skálou, Brno
 • Galerie Dílo Brno, společná výstava s Josefem Velčovským a Ivanem Polcarem
 • Knihkupectví Acamedia – literární kavárna, Ostrava
2008
 • Fashion week, Brno, výstava šperků
 • Galerie Art, Chrudim, společná výstava s Janem Svobodou
2009
 • Galerie Pod Radnicí, Zlín, společná výstava s malířem Janem Svobodou
 • Metal Gallery, Liberec

Ondřej Svoboda

Narodil sa v roku 1983 v Brne. Tu vyštudoval Strednú priemyselnú školu zlievárenskú a ihneď po ukončení štúdia sa začal venovať výlučne umeleckej tvorbe. Ateliérom mu je kováčska dielňa doplnená zváračkou a zámočníckym ponkom.

Vo svojej tvorbe spracúva širokú škálu výtvarných podôb a foriem. S citom výtvarníka kombinuje kov s drevom, alebo inými prírodnými materiálmi. Pritom využíva prirodzené aj umeleckou licenciou vytvorené možnosti štruktúrovaných povrchov, leštenia, či matovania.

Pre celú jeho tvorbu je  charakteristický humorný nadhľad a jednoduchosť jeho diel je dosiahnutá elegantnou a obsažnou skratkou. Zdanlivá jednoduchosť celku tak umocňuje výraz a úsmevné vyznenie diela, ktoré je odrazom životného optimizmu autora. Jeho plastiky sú charakteristické priamočiarou ľahkosťou a štýlovou čistotou, ktoré nechajú naplno vyniknúť hravý humor v jednoduchosti prvotnej myšlienky.