Štefan Toporcer

Štefan sa narodil do rodiny textilných inžinierov ako najmladší z troch súrodencov – bratov. Už od najútlejšieho veku bolo zjavné, že vníma všetko okolo seba trošku inak, než rodičia i obaja bratia. Z napodobovaní zvukov, tvarov, farieb či pohybov však rýchle prešiel na vytváranie vlastných, originálnych diel, predovšetkým grafiky, kresieb a malieb. Že pôjde o celoživotnú vnútornú vášeň, o tom sa uistil už ako päťročné dieťa, keď úspešne posielal obrázky do detského televízneho programu a jeho prvé „diela“ boli už vtedy vystavované. To bol zárodok Štefanovho dnešného motta:

“Chcem vytvárať dizajn, ktorý pretrváva, žije a priamo sa prihovára k ľuďom tým, ako vyzerá.”

Štefan Toporcer vyštudoval na strednej umeleckej škole odbor Grafická úprava. Vnútornú potrebu sebavyjadrenia sa ku všetkým životným krásam sveta prejavoval a prejavuje pomocou maľby, kresby, hry na gitaru a bicie, športom, rovnako ako svojou láskou k prírode, kde trávi mnoho času prechádzkami so psom a túrami.

Vytváranie grafiky bolo a je Štefanovou pracovnou náplňou v zamestnaní už od školy. Postupne si rozširoval obzory prácou na zahraničných projektoch a niekoľko rokov žil v britskom Londýne. A aj vďaka zahraničným pracovným príležitostiam spoznal, aká kľúčová je spokojnosť klienta a utvrdil sa vo svojej zásadovosti a precíznosti v práci i živote, nech už je kdekoľvek. V súčasnej dobe šéfuje projektu Must Have Media – dynamické videá nielen v reklame, v Česko-Slovenskej firme, v ktorej je konateľom a hlavným dizajnérom.

Kreatívnosť a tvorba je elixírom Štefanovho života, je to OneCreativePerson.

Štefan Toporcer

Štefan sa narodil do rodiny textilných inžinierov ako najmladší z troch súrodencov – bratov. Už od najútlejšieho veku bolo zjavné, že vníma všetko okolo seba trošku inak, než rodičia i obaja bratia. Z napodobovaní zvukov, tvarov, farieb či pohybov však rýchle prešiel na vytváranie vlastných, originálnych diel, predovšetkým grafiky, kresieb a malieb. Že pôjde o celoživotnú vnútornú vášeň, o tom sa uistil už ako päťročné dieťa, keď úspešne posielal obrázky do detského televízneho programu a jeho prvé „diela“ boli už vtedy vystavované. To bol zárodok Štefanovho dnešného motta:

“Chcem vytvárať dizajn, ktorý pretrváva, žije a priamo sa prihovára k ľuďom tým, ako vyzerá.”

Štefan Toporcer vyštudoval na strednej umeleckej škole odbor Grafická úprava. Vnútornú potrebu sebavyjadrenia sa ku všetkým životným krásam sveta prejavoval a prejavuje pomocou maľby, kresby, hry na gitaru a bicie, športom, rovnako ako svojou láskou k prírode, kde trávi mnoho času prechádzkami so psom a túrami.

Vytváranie grafiky bolo a je Štefanovou pracovnou náplňou v zamestnaní už od školy. Postupne si rozširoval obzory prácou na zahraničných projektoch a niekoľko rokov žil v britskom Londýne. A aj vďaka zahraničným pracovným príležitostiam spoznal, aká kľúčová je spokojnosť klienta a utvrdil sa vo svojej zásadovosti a precíznosti v práci i živote, nech už je kdekoľvek. V súčasnej dobe šéfuje projektu Must Have Media – dynamické videá nielen v reklame, v Česko-Slovenskej firme, v ktorej je konateľom a hlavným dizajnérom.

Kreatívnosť a tvorba je elixírom Štefanovho života, je to OneCreativePerson.