V našej Online galérii Atelier Hlavina ku každému výtvarnému dielu priraďujeme aj popis techniky akou bolo vytvorené. V prípade Úžitkového umenia, môže byť táto informácia veľmi dôležitá z rôznych hľadísk. Z hľadiska druhu a spôsobu tvorby, druhu materiálu či zatriedenia umeleckej hodnoty či reálneho využitia. Či je dielo určené na dekoratívne účely alebo praktické využitie, čo by malo byť v prípade úžitkového umenia pravidlom. Či sa tak stane je často len na rozhodnutí konečného majiteľa takto vyrobeného umeleckého diela, pretože úžitkové umenie jednoznačne zastrešuje výrobu umeleckých diel. Dielo úžitkového umenia je dielo, ktoré je umeleckým výtvorom s úžitkovými funkciami alebo ktoré je začlenené do úžitkového predmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým postupom. Aplikované či užité umenie je termín používaný pro umelecké prvky obsiahnuté vo veciach každodennej potreby, priemyselných a strojových výrobkoch, ktoré ich tak človeku robí príjemnejšími pri ich použití a rozvíjajú jeho fantáziu. Výtvory užitého (aplikovaného, či úžitkového) umenia ľudia používajú v každodennom živote, patrí k nim napríklad ozdobná lavička v parku, maľovaný tanier, lampa či design časopisu, alebo aj náušnice či iné šperky. Úžitkové umenie teda produkuje diela, ktoré sú krásne, užitočné a jedinečné. Pretože náš každodenný život si zaslúži radostné stretnutia. Ak sú navyše prakticky využiteľné, potešia nielen oko a dušu, ale aj spríjemnia mnohé z opakujúcich sa činností a účinne zaženú pocit márnosti a únavu zo všednosti. Modernosť, nie módnosť je pre úžitkové umenie z našej kolekcie samozrejmosťou.

Úžitkové umenie