Our Events

Considering that the online gallery Atelier Hlavina has had its own physical Gallery ATELIER HLAVINA in Bánovce nad Bebravou since 2021 and has been collaborating with the MÚR Gallery in Prešov for a long time, we can offer you the opportunity to exhibit your artworks, which can soon become the centerpiece of exhibitions we are preparing.

For the preparation of the vernissage and the entire exhibition, we will take care of invitations to the vernissage, posters, banners, bulletins, and medallions, as well as a cultural program for the vernissage and a reception after the vernissage. We will also handle publicity and promotion.

We will curate and organize the exhibition of your works. Our previous exhibitions and vernissages speak for us, and you can view them here:

If you are interested in this type of presentation, please contact us…

2024 – Ján GLÓZIK – DOLNÁ ZEM

2024 – Mgr. Art. Milan FERENČÍK – FARBY SÚ VEČNÉ

2023 – Dáša ČURAJOVÁ, Adžana MODLITBOVÁ a Daniel BENKIČ – UMENIE JE DAR

2023 – Mária PALENČÁROVÁ – SVET HLINY

2023 – Barbara Issa Wagner – KRAJINA NEHY

2023 – Natália Junasová – KRASOHĽAD

2022 – Guido Ferrari a Michal Mach – ĎALEKO A SPOLU

2022 – Barbara Issa Wagner – KRAJINA NEHY

2022 – Hana Naglik – ESTER A ALBATROS

2022 – Peter Kuraj – DRUHÝ DYCH

2022 – Jan Svoboda – BEZ PREDSTÁV

2021 – Dáša Ďurišová, Darina Szöllösiová – VÝSTAVA 01

2021 – Ján Ťapák – DOBRÁ MISIA

2021 – Jozef Žatko – MAJSTER AKVARELU

2021 – Adžana Modlitbová, Rastislav Ekkert, Jan Glozik – NOSTALGIA

2020 – Rastislav Ekkert – VTEDY NA PLANINE

2020 – Daša Ďurišová, Jakub Lipták – PARALELY

2020 – Pavol Hammel – CEZ PLECE

2020 – Jan Svoboda – GEOMETRIA POCITU

2020 – Ján Glozík – NOSTALGIA

2019 – FARBY RADOSTI

2018 – POÉZIA VŠEDNOSTI

2018 – TRI • TRAJA

2017 – Daniel Bidelnica – SVETLÁ A TIENE

2016 – Jan Svoboda – HLEDÁNÍ

2016 – Hieroným Balko – ROVINY

2016 – Pavol Hammel – ODRAZY

2015 – Jan Svoboda, Tibor Nagy, Vladimir Yurkovic – S.N.Y.

2015 – Zuzana Lexmannová & Marián Králik – Autorská dvojvýstava