Atelier Hlavina

Art Shop & Online Gallery

SHOP

Atelier Hlavina

Choose your favourite author

Artists

Atelier Hlavina

Enter our Online Gallery

Online Gallery

Love, time and art can give you more then take…

Looking for something unique? Determined to live an interesting life defined by beauty? Atelier Hlavina specialise’s in the sale of paintings, graphics and other visual arts that owners appreciate as a valued home accessory and an investment. Follow your intuition and sense of beauty. Homes, offices, representative spaces, and gardens reflect an owner’s character. Invest in yourself. Atelier Hlavina will assist you in making the right choice.

Love, time and art can give you more then take…

Looking for something unique? Determined to live an interesting life defined by beauty? Atelier Hlavina specialise’s in the sale of paintings, graphics and other visual arts that owners appreciate as a valued home accessory and an investment. Follow your intuition and sense of beauty. Homes, offices, representative spaces, and gardens reflect an owner’s character. Invest in yourself. Atelier Hlavina will assist you in making the right choice.

Enter one of our Artists Gallery…

Our Events

HLEDÁNÍ – malbasocha bola autorská výstava Jana Svobodu (ČR), ktorá sa v novembri 2016 konala v Galérii Domu umenia v Piešťanoch. Na vernisáži tejto výstavy bola ako hudobný hosť harfistka Slovenskej filharmónie pani Katarína Turnerová.

ROVINY – názov výstavy na ktorej pán Hieroným Balko v septembri 2016 odprezentoval prierez svojím celoživotným dielom, bolo možné vidieť jeho obrazy, plastiky aj asambláže. Súčasťou vernisáže bol koncert sláčikového kvarteta SIMPLE KVARTET.