Kontaktujte nás!

HLAVINA s.r.o.
Sládkovičova 728/14
Bánovce nad Bebravou
957 01

IČO : 36328502
DIČ : 2020140650
Neplatca DPH

Konateľ: Ing. Viera Žáková
+421/905 768 251
zakova@atelierhlavina.sk

Zápis do Obchodného registra vykonal:
Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 15782/R

HLAVINA s.r.o.
Sládkovičova 728/14
Bánovce nad Bebravou
957 01

IČO : 36328502
DIČ : 2020140650
Neplatca DPH

Konateľ: Ing. Viera Žáková
+421/38/760 2486
+421/905/768 251
zakova@atelierhlavina.sk

Zápis do Obchodného registra vykonal:
Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 15782/R

HLAVINA s.r.o.
Sládkovičova 728/14
Bánovce nad Bebravou
957 01

IČO : 36328502
DIČ : 2020140650
Neplatca DPH

Konateľ: Ing. Viera Žáková
+421/38/760 2486
+421/905/768 251
zakova@atelierhlavina.sk

Zápis do Obchodného registra vykonal:
Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 15782/R