Plamienok

Galéria pre Plamienok

Galéria pre PLAMIENOK je spoločný projekt onlinegalérie Atelier Hlavina a neziskovej organizácie Plamienok. Podstatou je získavať od výtvarníkov diela určené na charitatívny predaj. V online Galérii pre PLAMIENOK na stránke Atelieru Hlavina budú vystavené diela, ktoré venovali výtvarníci s filantropickým cítením, a tí sa vzdávajú celého výnosu za predaj ich diela. Tak ako autor, aj my ako galéria sa vzdáme akéhokoľvek honoráru. Preto účet, na ktorý zaplatíte bude už priamo účet neziskovej organizácie PLAMIENOK n.o. Tým, že poukážete príslušnú sumu stanete sa vlastníkom tohto umeleckého diela, rovnako ako aj pocitu, že ste deťom v terminálnom štádiu choroby prispeli na možnosť stráviť čo najviac času doma, s rodinou.

„Dospelými sa stávame postupne. Bežne vnímanou hranicou je maturitná skúška – skúška dospelosti. Vieme však, že jej zvládnutie dospelosť nikomu neprinesie. Dospelými sa stávame pomaly, postupne, po krôčikoch, keď k nám prichádzajú informácie a zážitky, ktoré nám sprostredkúvajú realitu sveta. A každý to má nastavené inak. Jedným z momentov dospievania môže byť, keď človek prvý krát pochopí a precíti slovo hospic, detský hospic.

Väčšina z nás sa časom dopracuje k tomu, že máme deti, ako rastú, stávajú sa samostatnými, a my ich často musíme nechať ísť samé, začína to škôlkou napríklad. Spomeňte si ako ste ich vyprevádzali prvý krát (do škôlky, do školy, na internát, na skúšku, na návštevu lekára…). Už si spomínate? Vždy ste chceli byť spolu čo najdlhšie, až po dvere do šatne, po bránu školy, ku vlaku, až do odletovej haly… Asi tušíte kam smerujem. Áno, sú situácie, keď je dieťa na odchode za tú hranicu, cez tú bránu, kam vy už nepôjdete, ale tak ako vždy, chcete mu byť nablízku čo najdlhšie a vaše dieťa chce byť čo najdlhšie s vami a so svojou rodinou. A práve túto blízkosť umožňujú zamestnanci n.o. Plamienok, ktorí dokážu poskytnúť starostlivosť vo všetkých významoch tohto slova o nevyliečiteľne choré dieťa a jeho rodinu v domácom prostredí až do posledných chvíľ…

Možno ste si niektorí všimli, že na našej stránke sa medzi logami partnerov nachádza aj logo n.o. Plamienok. A verím, že nikto z návštevníkov nášho webu si nemyslí, že by sa Plamienok podieľal sponzorsky alebo akokoľvek inak na prevádzke našej online galérie. A napriek tomu to nie je chyba. Pretože Plamienok je partnerom AH. To partnerstvo už chvíľu trvá a verím, že ešte nie sme na konci spoločnej cesty. Som veľmi rada, že vo vedení Plamienku boli ochotní a prijali ponuku na spoluprácu. Nevysmiali ma, ale naopak, uverili mi, že sa to dá. Skôr než som ich oslovila, dlho som ich prácu pozorovala a obdivovala. A keď potom mala padnúť voľba koho si zvoliť za partnera na dobročinný rozmer našich aktivít, bola voľba jasná. Stručne a nepateticky sa o náplni ich práce dočítate v  „okne“ s nadpisom PLAMIENOK n.o.“

Viera Žáková

Nezisková organizácia Plamienok sa venuje starostlivosti o deti s nevyliečiteľnými chorobami. V prvom rade ide o mobilný hospic, ktorý ponúka deťom v terminálnom štádiu choroby možnosť prežiť život v kruhu svojich najbližších. Lekári, zdravotné sestry, psychológovia a sociálni pracovníci z Plamienku navštevujú deti  priamo doma a poskytujú im 24 hodín denne a bezplatne paliatívnu liečbu a starostlivosť v domácom prostredí. Zamestnancami hospicu sú odborníci, ktorí sa špecializujú na liečbu telesných ťažkostí smrteľne chorých detí. Zároveň s rodičmi a príbuznými kvalifikovane hovoria o ťažkostiach a nepredvídateľných okolnostiach tak, aby boli pripravení reagovať na každú situáciu a vedeli svojmu dieťaťu pomôcť okamžite, kým na zavolanie prídu na návštevu.

Pridanou hodnotou Plamienka je súbor aktivít, v rámci ktorých pracovníci tohto detského mobilného hospicu sprevádzajú dieťa, jeho rodičov a súrodencov po jednej z najťažších ciest na akej sa môžu ocitnúť. A pre tých, ktorí plnia svoje poslanie v Plamienku, sprevádzať znamená spoločne zdieľať bolesť i radosť v živote, byť oporou, byť k dispozícii a spoločne hľadať to, čo prináša radosť a nádej. Sprevádzať znamená dávať aj dostávať.

Samotní pracovníci Plamienku o svojej práci hovoria: „Aby sa človek s utrpením vyrovnal, musí ho prežiť, prijať a nájsť jeho zmysel. Toto hľadanie je ťažké, bolestné, často zdĺhavé a plné hnevu, smútku a neistoty. Sme pripravení kráčať s rodinami tak dlho, ako to budú chcieť a hľadať spolu odpovede na otázky, ktoré im prinesú úľavu.“

O galérií

Galéria pre PLAMIENOK je spoločný projekt onlinegalérie Atelier Hlavina a neziskovej organizácie Plamienok. Podstatou je získavať od výtvarníkov diela určené na charitatívny predaj. V online Galérii pre PLAMIENOK na stránke Atelieru Hlavina budú vystavené diela, ktoré venovali výtvarníci s filantropickým cítením, a tí sa vzdávajú celého výnosu za predaj ich diela. Tak ako autor, aj my ako galéria sa vzdáme akéhokoľvek honoráru. Preto účet, na ktorý zaplatíte bude už priamo účet neziskovej organizácie PLAMIENOK n.o. Tým, že poukážete príslušnú sumu stanete sa vlastníkom tohto umeleckého diela, rovnako ako aj pocitu, že ste deťom v terminálnom štádiu choroby prispeli na možnosť stráviť čo najviac času doma, s rodinou.

„Dospelými sa stávame postupne. Bežne vnímanou hranicou je maturitná skúška – skúška dospelosti. Vieme však, že jej zvládnutie dospelosť nikomu neprinesie. Dospelými sa stávame pomaly, postupne, po krôčikoch, keď k nám prichádzajú informácie a zážitky, ktoré nám sprostredkúvajú realitu sveta. A každý to má nastavené inak. Jedným z momentov dospievania môže byť, keď človek prvý krát pochopí a precíti slovo hospic, detský hospic.

Väčšina z nás sa časom dopracuje k tomu, že máme deti, ako rastú, stávajú sa samostatnými, a my ich často musíme nechať ísť samé, začína to škôlkou napríklad. Spomeňte si ako ste ich vyprevádzali prvý krát (do škôlky, do školy, na internát, na skúšku, na návštevu lekára…). Už si spomínate? Vždy ste chceli byť spolu čo najdlhšie, až po dvere do šatne, po bránu školy, ku vlaku, až do odletovej haly… Asi tušíte kam smerujem. Áno, sú situácie, keď je dieťa na odchode za tú hranicu, cez tú bránu, kam vy už nepôjdete, ale tak ako vždy, chcete mu byť nablízku čo najdlhšie a vaše dieťa chce byť čo najdlhšie s vami a so svojou rodinou. A práve túto blízkosť umožňujú zamestnanci n.o. Plamienok, ktorí dokážu poskytnúť starostlivosť vo všetkých významoch tohto slova o nevyliečiteľne choré dieťa a jeho rodinu v domácom prostredí až do posledných chvíľ…

Možno ste si niektorí všimli, že na našej stránke sa medzi logami partnerov nachádza aj logo n.o. Plamienok. A verím, že nikto z návštevníkov nášho webu si nemyslí, že by sa Plamienok podieľal sponzorsky alebo akokoľvek inak na prevádzke našej online galérie. A napriek tomu to nie je chyba. Pretože Plamienok je partnerom AH. To partnerstvo už chvíľu trvá a verím, že ešte nie sme na konci spoločnej cesty. Som veľmi rada, že vo vedení Plamienku boli ochotní a prijali ponuku na spoluprácu. Nevysmiali ma, ale naopak, uverili mi, že sa to dá. Skôr než som ich oslovila, dlho som ich prácu pozorovala a obdivovala. A keď potom mala padnúť voľba koho si zvoliť za partnera na dobročinný rozmer našich aktivít, bola voľba jasná. Stručne a nepateticky sa o náplni ich práce dočítate v  „okne“ s nadpisom PLAMIENOK n.o.“

Viera Žáková