Nikola Cabadajová

Narodila sa 11.09.1991 v Žiline. Pochádza z malej dediny Belá v Malej Fatre, kde o inšpiráciu nikdy nemala núdzu. K umeniu bola vedená od malička vďaka otcovi. Už ako malá sedávala v otcovom ateliéri a sledovala ako sa jeho rukami vytvárajú umelecké diela. Vtedy prvý krát pocítila, že chce kráčať v jeho šľapajach. Tak popri škole začala navštevovať Základnú umeleckú školu Ferka Špániho v Žiline a rôzne výtvarné krúžky. Počas strednej školy začala v sebe hľadať umelecký smer, ktorý by jej najviac vyhovoval. Zo začiatku maľovala najmä krajiny a rôzne druhy kvetov od ktorých časom upustila a v súčasnosti sa venuje prevažne abstraktnému expresionizmu, v ktorom využíva prvky akčnej maľby. Pri tvorbe využíva prevažne akrylové farby, ale aj akrylové spreje a olejové farby. Pre obrazy Nikoly Cabadajovej je typická mnohofarebnosť a abstrakcia.

Nikola Cabadajová

Narodila sa 11.09.1991 v Žiline. Pochádza z malej dediny Belá v Malej Fatre, kde o inšpiráciu nikdy nemala núdzu. K umeniu bola vedená od malička vďaka otcovi. Už ako malá sedávala v otcovom ateliéri a sledovala ako sa jeho rukami vytvárajú umelecké diela. Vtedy prvý krát pocítila, že chce kráčať v jeho šľapajach. Tak popri škole začala navštevovať Základnú umeleckú školu Ferka Špániho v Žiline a rôzne výtvarné krúžky. Počas strednej školy začala v sebe hľadať umelecký smer, ktorý by jej najviac vyhovoval. Zo začiatku maľovala najmä krajiny a rôzne druhy kvetov od ktorých časom upustila a v súčasnosti sa venuje prevažne abstraktnému expresionizmu, v ktorom využíva prvky akčnej maľby. Pri tvorbe využíva prevažne akrylové farby, ale aj akrylové spreje a olejové farby. Pre obrazy Nikoly Cabadajovej je typická mnohofarebnosť a abstrakcia.