Dáša Čurajová

Dáša Čurajová, zo Stupavy, sa venuje keramike už niekoľko rokov. Jej túžba tvoriť sa zrodila počas materskej dovolenky, kedy absolvovala kurzy keramiky a postupne vznikali prvé dielka. Najskôr sa venovala ručne modelovaným misám, pri ktorých aj čiastočne ostala. Počas rodičovskej dovolenky boli pre ňu inšpiráciou práve jej deti, ktorým vymyslela do detskej izby prvý keramický obrázok. Začala tvoriť pod pseudonymom Dasha Ceramics. Dnes sa venuje najmä keramickým obrazom, príležitostne ručne modelovane misám a soškám.

V svojej tvorbe sa pohybuje v 2 rovinách, v abstraktnej a naivnej, pričom pre obe je typická jednoduchosť, nadčasovosť a hravosť.

Keramické obrazy vystavovala v Bratislave na celoštátnej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum a na Medzinárodnej súťaži naivného umenia vo Francúzsku.

Každoročne vytvára sošky ako ocenenia pre umelcov v rámci medzinárodnej súťaže v naivnom umení Naiva Bratislava.

Dáša Čurajová
Dáša Čurajová

Dáša Čurajová

Dáša Čurajová, zo Stupavy, sa venuje keramike už niekoľko rokov. Jej túžba tvoriť sa zrodila počas materskej dovolenky, kedy absolvovala kurzy keramiky a postupne vznikali prvé dielka. Najskôr sa venovala ručne modelovaným misám, pri ktorých aj čiastočne ostala. Počas rodičovskej dovolenky boli pre ňu inšpiráciou práve jej deti, ktorým vymyslela do detskej izby prvý keramický obrázok. Začala tvoriť pod pseudonymom Dasha Ceramics. Dnes sa venuje najmä keramickým obrazom, príležitostne ručne modelovane misám a soškám.

V svojej tvorbe sa pohybuje v 2 rovinách, v abstraktnej a naivnej, pričom pre obe je typická jednoduchosť, nadčasovosť a hravosť.

Keramické obrazy vystavovala v Bratislave na celoštátnej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum a na Medzinárodnej súťaži naivného umenia vo Francúzsku.

Každoročne vytvára sošky ako ocenenia pre umelcov v rámci medzinárodnej súťaže v naivnom umení Naiva Bratislava.