Silver root

Opýtajte sa na cenu

Autor: Šimon Majlát
Rozmery: 21 x 34 x 53 cm
Technika: Orechové drevo a antikorová oceľ
Rok: 2018 / 2018
Doplňujúce info:
Sofistikovaná stolová lampa “Silver root” je výsledkom spojenia rozličných vášní a radostí s cieľom naplniť túžby. Ako proces tvorby, tak aj samotný objekt sú pre mňa nositeľmi základnej myšlienky, ktorou je zosúladiť rôznorodosť v celok.
Poznámka autora:
Samotná tvorba lampy má základ v myšlienke vytvoriť netradičný mechanizmus zapínania a spojiť dva odlišné materiály – drevo a antikorovú oceľ.
Jednoduchý vypínač je praktickým spoločníkom, no vždy mi pri ňom chýbala určitá miera zaujímavosti a nápadu. Design preto vychádza zo spojenia nápadu na zopínanie (stmievanie svetla) a princípu jednoduchých geometrických prvkov (oblúkov a kružníc).
Hlavnou myšlienkou základne je asymetria v jednej z rovín, ktorú predstavuje vyosenie osi “prútov” v jednom smere a teda rozdielnosť samotných oblúkov.
Podstavec je jednoduchý valec s “trávnatou plochou”.
Stredová časť vychádza zo samotného mechanizmu – drevený “súdok” otáčaním zabezpečuje zopínanie a nastavenie jasu svetla.
Tvorba krku pozostávala z ručného tvarovania oblúku a uchytenia guľového kĺbu tienidla. Tento proces mal základnu ideu, no až samotná realizácia vyústila do výsledného vzhľadu.
Tienidlo je kužeľ s ponechaním a využitím chyby dreva. Pohyb tienidla zabezpečuje guľový kĺb.
Použité drevo je stabilizovaný európsky orech. Stabilizácia je proces, pri ktorom sa drevo napustí živicou a tým sa maximálne zhomogenizuje materiál. Takéto drevo minimálne podlieha vplyvom prostredia, zostáva tvarovo stabilné a zachováva si farbu.
Ostatné prvky sú z antikorovej ocele, chyby dreva a “trávnatá plocha” sú z kryštáľovej živice.
Spomenutie asymetrie je dôležitým momentom, nakoľko v mojich prácach sa snažím tento princíp využívať v prospech designu. Asymetria ma inšpiruje, pretože vo svete zabezpečuje rozmanitosť, vznik odchýliek a tým tvorbu novosti

Ďalšie informácie

autor

Majlát Šimon