Tak ako sú sponzormi tejto krásnej akcie firmy, bez ktorých by tieto krásne akcie nevznikli, ide o Poľnoslužby Bebrava, Reštaurácia Afrodita v Kaštieli v Čereňanoch a Bioplant z Ostratíc, je naším partnerom aj n.o.Plamienok. A verím, že nikto z vás si nemyslí, že by sa Plamienok podieľal sponzorsky alebo akokoľvek inak na príprave výstavy. A napriek tomu to nie je chyba. Pretože Plamienok je partnerom Atelieru Hlavina, čomu sa úprimne teším a ďakujeme im za to, že sa môžeme takto, veľmi sprostredkovane, podieľať na ich nesmierne dôležitej ale aj nesmierne ťažkej práci ku ktorej oni dokážu pristupovať s neuveriteľnou úctou a pokorou k životu a všetkému čo život prináša. A teda som rada, že aj tentokrát mala vernisáž filantropický rozmer, pretože v rámci vernisáže sa uskutočnila aj dobrovoľná finančná zbierka v prospech neziskovej organizácie Plamienok. Táto akcia bude pokračovať až do skončenia výstavy. Budem veľmi rada, ak si nájdete čas a stretneme sa pri zaujímavých dielach pána Daniela Bidelnicu a súčasne svojou účasťou podporíte myšlienku pomoci v krásnom prostredí parku Kaštieľa v Čereňanoch.

Atelier Hlavina