Pavol Blažek

Na výtvarnú scénu nastúpil v 80-tych rokoch 20. stor. a odvtedy prešiel viacerými vývojovými etapami. Maliarske školenie získaval u prof. M. Rašlu /1979 -1983/ a v grafike a  ilustrácií u prof. D. Stopiaka /1984 – 1986 VŠVU/. Vnútorný nepokoj a plné zaujatie tvorbou ho nútilo hľadať nové podoby maľby, experimentoval so štruktúrou povrchu, výnimočný cit pre farby ho viedol k zaujímavým koloristickým hrám. Prešiel od raných študijných polôh cez krajinu, konštruktívno-lineárnu koncepciu, figurálnu tvorbu až po najnovšie prejavy imaginatívnych až mystických pastóznych kompozícií v čarovných farebných harmóniách, v ktorých sa schovávajú figurálne symboly nútiace vnímateľov k snahe o rozuzlenie príbehu. Obrazy Pavla Blažeka čerpajú námety z histórie, mytológie, legiend, reagujú však aj na súčasné dianie vo svete aj v našej krajine. Pozorne vníma vzťahy medzi ľuďmi, osobitne medzi mužmi a ženami. Rád vytvára tematické okruhy, obracia tému z rôznych uhlov pohľadu, spontánny expresívny prejav sa strieda s premyslenou až rafinovanou kompozíciou. Jeho diela ani tak nezobrazujú, oni pôsobia na naše zmysly. Priťahujú pohľad ako magnet svojou surrealistickou farebnosťou, niekedy uvoľnenými líniami, inokedy zložitým labyrintom čiar a plôch. Poskytujú pohľad do vnútorného sveta autora, jeho názorov, emocionálneho napätia ako odkazu na súčasnú dobu plnú chaosu, množstva zmien, ktoré nie sme schopní absorbovať. Strácame a znovu nachádzame cestu vlastného bytia.

Pavol Blažek žije a tvorí v Brezovej pod Bradlom.

 

PhDr. Iveta Lenická

1992
 • Z tvorby, Záhorská galéria Senica
1993
 • Výber z tvorby, Bild Gallery, Mannersdorf, RAKÚSKO
 • Maľby a sochy, SŠ Kúpele Piešťany (spolu A. Drahoš, E. Kalický)
1994
 • Maľby a kresby, Múzeum SNR, Myjava
1995
 • Obrazy a kresby, Považská galéria, Žilina
 • Obrazy, Galéria ZUŠ, Brezová pod Bradlom
 • Moja krajina, Galéria Heffner, Bratislava
1998
 • Modrá extáza, Dom umenia, Piešťany
1999
 • Priestor, GM Gallery, Viedeň, RAKÚSKO
2001
 • Z tvorby, Národná rada SR, Bratislava
 • Súradnice, Galéria Dielo, Bratislava
2004
 • Čarofarby, Galerie Nowak, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
2005
 • Meditácie, Zichyho palác, Bratislava
2007
 • Terra, Centro Arte Bardi, Florencia, TALIANSKO
2008
 • Interaction, Galéria Fontána, Piešťany (spolu R. Hrčka, J. Hrčková-Stankovianska, J. Mikulčík)
 • Maľby, Galerija Slika, Trogir, CHORVÁTSKO
2010
 • Kresby a ilustrácie, Galerie M, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA
2011
 • Ingredience Of Continent, Blanch Gallery, Brusel, BELGICKO
2016
 • Dialógy s maľbou, Galéria Fontána, Piešťany
2017
 • Nočné ruže, Galéria Brezová pod Bradlom
2018
 • V teritóriu farieb, Renesančný kaštieľ, Galanta
1999
 • III. stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica
2003
 • Salón ZVUZS, múzeum Trnava
2004
 • Umelci regiónu, Galéria, Mistelbach, RAKÚSKO
 • IV. stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica
2006
 • Salón ZVUZS, múzeum Trnava, Dunajská Streda
2007
 • Premio Cittá, Villa Baruchello, Porto Sant Elpidio, TALIANSKO – Cena za maľbu Premio Cittá di Porto Sant Elpidio 2007 Taliansko
 • Jubilanti UBS, Dom umenia, Bratislava
2008
 • Dubček – vznik legendy, Národná rada SR, Bratislava
2009
 • V. Stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica
 • Erato, Art-Ma galéria, Dunajská Streda
2010
 • Iná krajina, múzeum Trnava, Dunajská Streda
2011
 • Artmisia 90, Dom umenia, Bratislava
2012
 • International Art, Kunsthalle, Berlin, GERMANY
 • Salón ZVUZS, múzeum Trnava
2013
 • Ars Salutem Pozdrav umením, Dom Umenia, Bratislava
 • Umelci regiónu, Galéria, Mistelbach, RAKÚSKO
 • Moravský Salón, zámok, Bzenec, ČESKÁ REPUBLIKA
 • Erato, ZS múzeum, Trnava
2014
 • Abstrakcia, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava
 • VI. Stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria JM, Senica
2015
 • Experience, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava
2016
 • Ambition, Galéria Silencium, Bratislava
 • Salón 2016, Renesančný kaštieľ, Galanta
2017
 • Koloria, Galéria Bratislavského hradu, Bratislava
2018
 • Salón 2018, Renesančný kaštieľ, Galanta
 • Totum pro arte, Kulturpark, Košice
2019
 • Stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria JM, Senica
 • Artéria, Záhorská galéria JM, Senica
2020
 • UBS 99, Galéria Pálffy, Bratislava
 • Salón SVU, Galéria Umelka, Bratislava
2021
 • Artmisia storočím, Galéria zámku Holíč
2022
 • Jubilanti UBS, Galéria Topoľčany

Pavol Blažek

Na výtvarnú scénu nastúpil v 80-tych rokoch 20. stor. a odvtedy prešiel viacerými vývojovými etapami. Maliarske školenie získaval u prof. M. Rašlu /1979 -1983/ a v grafike a  ilustrácií u prof. D. Stopiaka /1984 – 1986 VŠVU/. Vnútorný nepokoj a plné zaujatie tvorbou ho nútilo hľadať nové podoby maľby, experimentoval so štruktúrou povrchu, výnimočný cit pre farby ho viedol k zaujímavým koloristickým hrám. Prešiel od raných študijných polôh cez krajinu, konštruktívno-lineárnu koncepciu, figurálnu tvorbu až po najnovšie prejavy imaginatívnych až mystických pastóznych kompozícií v čarovných farebných harmóniách, v ktorých sa schovávajú figurálne symboly nútiace vnímateľov k snahe o rozuzlenie príbehu. Obrazy Pavla Blažeka čerpajú námety z histórie, mytológie, legiend, reagujú však aj na súčasné dianie vo svete aj v našej krajine. Pozorne vníma vzťahy medzi ľuďmi, osobitne medzi mužmi a ženami. Rád vytvára tematické okruhy, obracia tému z rôznych uhlov pohľadu, spontánny expresívny prejav sa strieda s premyslenou až rafinovanou kompozíciou. Jeho diela ani tak nezobrazujú, oni pôsobia na naše zmysly. Priťahujú pohľad ako magnet svojou surrealistickou farebnosťou, niekedy uvoľnenými líniami, inokedy zložitým labyrintom čiar a plôch. Poskytujú pohľad do vnútorného sveta autora, jeho názorov, emocionálneho napätia ako odkazu na súčasnú dobu plnú chaosu, množstva zmien, ktoré nie sme schopní absorbovať. Strácame a znovu nachádzame cestu vlastného bytia.

Pavol Blažek žije a tvorí v Brezovej pod Bradlom.

 

PhDr. Iveta Lenická