Mgr. Stanislava Habšudová

Stanislava Habšudová sa narodila 19.2.1979 v Ilave a o sebe povedala:

„Už ako päťročná som začala navštevovať ešte vtedy, Základnú ľudovú umeleckú školu v Dubnici nad Váhom, kde bol mojim prvým pedagógom pán učiteľ Jaroslav Svetlík. Po skončení základnej školy som študovala na Sklárskej  škole úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach. Odbor maľovanie a leptanie skla. Tu som sa naučila zaujímavé veci ohľadné skla, nanášanie farieb na sklo a rôznych technologických postupov. Sklo ma fascinovalo, postupne som začala vyrábať objekty z líhaneho skla. Po maturite som nastúpila na štúdium na univerzite Konštantína filozofa v Nitre na Pedagogickej fakulte odbor Výtvarná výchova. A tam som od primárnych objektov z líhaného skla  a maľby na sklo prešla postupne k maliarskym kompozíciám, inšpirovaným  prírodou. Pozorovanú krajinu, jej štruktúry okom neviditeľné, tvary a obrazce, som začala maľovať v abstraktnej podobe, videné akoby z vtáčej perspektívy – pomáhala som si leteckými pohľadmi na krajinu. Pre intenzívnejšie zachytenie týchto inšpirácií som využívala techniky škriabania, vymývania, vrstvenia, prekrývania farieb a plôch.

Zamestnala som sa na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici ako pedagóg odborných predmetov, ale tvoriť som neprestala. Práve naopak, v kreatívnom prostredí školy prešla moja tvorba mnohými zmenami. Vzhľadom k tomu, že som učila  na odbore zlatníctvo a strieborníctvo, začala som si všímať práce študentov, pretože som mala možnosť pozorovať ako z obyčajného “plechu“ vzniká mosadzný, medený alebo zaujímavý strieborný šperk doplnený polodrahokamom alebo aj iným materiálom. Tento moment ma priviedol k novej inšpirácii. Zmenila som techniku maľby a farebnosť, ktorá sa oproti predchádzajúcim obrazom výrazne rozjasnila.

Námetom boli najčastejšie študentské práce – šperky, ktoré som fotila a nachádzala v nich zaujímavé odrazy. Pretransformovaním do rôznych farebných plôch začali vznikať kompozície podčiarknuté horizontálnymi a vertikálnymi líniami.

Mojou veľkou vášňou sa však stali aj umelecké kováčstvo a zámočníctvo. Do tajov tohto umeleckého remesla ma zasvätil môj kolega Benedikt Jurčo a za jeho pomoci som  si vyskúšala ako sa správa materiál nahrievaný vo vyhni a plasticky kovaný. Momentálne mi radosť robia dve misy z medi a mosadze, ktoré som v tom období vytvorila. Verím, že sa k tejto nádhernej práci ešte budem môcť v budúcnosti vrátiť.“

1999 – 2004
 • Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa – Nitra, Odbor – výtvarná výchova
1993 – 1997
 • Škola úžitkového výtvarníctva – Lednické Rovne, Odbor – umelecké maľovanie a leptanie skla
2017
 • GALÉRIA DOMU UMENIA – PIEŠTANY
2016
 • DOM KULTÚRY – DUBNICA NAD VÁHOM
2014
 • TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO – TRENČÍN
2013
 • KYSUCKÁ KNIŽNICA – ČADCA
 • ŽUPNÝ DOM – PÚCHOV
2022
 • Stretnutie – Setkáni – Družobná výstava výtvarníkov a fotografov – Trenčín – Uherské Hradište
2021
 • Stretnutie – Setkáni – Družobná výstava výtvarníkov a fotografov – Trenčín – Uherské Hradište
2020
 • Stála expozícia dubnických výtvarníkov – Dubnický kaštieľ
2019
 • Výtvarné spektrum neprofesionálnych výtvarníkov – Trenčín
 • Stretnutie – Setkáni – Družobná výstava výtvarníkov a fotografov – Trenčín – Uherské Hradište
2018
 • Stretnutie – Setkáni – Družobná výstava výtvarníkov a fotografov – Trenčín – Uherské Hradište
2017
 • Stretnutie – Setkáni – Družobná výstava výtvarníkov a fotografov – Trenčín – Uherské Hradište
2016
 • Stála expozícia dubnických výtvarníkov – Dubnický kaštieľ
 • Stretnutie – Setkáni – Družobná výstava výtvarníkov a fotografov – Trenčín – Uherské Hradište
2015
 • Výtvarné spektrum neprofesionálnych výtvarníkov – Trenčín
2014
 • Stretnutie – Setkáni – Družobná výstava výtvarníkov a fotografov – Trenčín – Uherské Hradište
2011
 • 2. Výber absolventov KVTV PF – Nitra
2009
 • 1. Výber absolventov KVTV PF – Nitra
2008
 • 16. Výtvarný salón trenčianskeho kraja
2006
 • 14. Výtvarný salón trenčianskeho kraja
2005
 • 13. Výtvarný salón trenčianskeho kraja
 • Výtvarné spektrum – národné osvetové centrum – Humenné
 • 9. Výtvarné spektrum – súťažná výstava neprofesionálnej Výtvarnej tvorby
2004
 • Art exhibicion prima, župný dom – Púchov
2003
 • Art exhibicion prima, župný dom – Púchov
 • Mobility, Nitrianska štátna galéria – výstava PF UKF Nitra, Katedra – výtvarnej výchovy v spolupráci s Univerzitou v Hradci Králové, Katedra výtvarnej výchovy

Mgr. Stanislava Habšudová

Stanislava Habšudová sa narodila 19.2.1979 v Ilave a o sebe povedala:

„Už ako päťročná som začala navštevovať ešte vtedy, Základnú ľudovú umeleckú školu v Dubnici nad Váhom, kde bol mojim prvým pedagógom pán učiteľ Jaroslav Svetlík. Po skončení základnej školy som študovala na Sklárskej  škole úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach. Odbor maľovanie a leptanie skla. Tu som sa naučila zaujímavé veci ohľadné skla, nanášanie farieb na sklo a rôznych technologických postupov. Sklo ma fascinovalo, postupne som začala vyrábať objekty z líhaneho skla. Po maturite som nastúpila na štúdium na univerzite Konštantína filozofa v Nitre na Pedagogickej fakulte odbor Výtvarná výchova. A tam som od primárnych objektov z líhaného skla  a maľby na sklo prešla postupne k maliarskym kompozíciám, inšpirovaným  prírodou. Pozorovanú krajinu, jej štruktúry okom neviditeľné, tvary a obrazce, som začala maľovať v abstraktnej podobe, videné akoby z vtáčej perspektívy – pomáhala som si leteckými pohľadmi na krajinu. Pre intenzívnejšie zachytenie týchto inšpirácií som využívala techniky škriabania, vymývania, vrstvenia, prekrývania farieb a plôch.

Zamestnala som sa na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici ako pedagóg odborných predmetov, ale tvoriť som neprestala. Práve naopak, v kreatívnom prostredí školy prešla moja tvorba mnohými zmenami. Vzhľadom k tomu, že som učila  na odbore zlatníctvo a strieborníctvo, začala som si všímať práce študentov, pretože som mala možnosť pozorovať ako z obyčajného “plechu“ vzniká mosadzný, medený alebo zaujímavý strieborný šperk doplnený polodrahokamom alebo aj iným materiálom. Tento moment ma priviedol k novej inšpirácii. Zmenila som techniku maľby a farebnosť, ktorá sa oproti predchádzajúcim obrazom výrazne rozjasnila.

Námetom boli najčastejšie študentské práce – šperky, ktoré som fotila a nachádzala v nich zaujímavé odrazy. Pretransformovaním do rôznych farebných plôch začali vznikať kompozície podčiarknuté horizontálnymi a vertikálnymi líniami.

Mojou veľkou vášňou sa však stali aj umelecké kováčstvo a zámočníctvo. Do tajov tohto umeleckého remesla ma zasvätil môj kolega Benedikt Jurčo a za jeho pomoci som  si vyskúšala ako sa správa materiál nahrievaný vo vyhni a plasticky kovaný. Momentálne mi radosť robia dve misy z medi a mosadze, ktoré som v tom období vytvorila. Verím, že sa k tejto nádhernej práci ešte budem môcť v budúcnosti vrátiť.“