Mgr. art. Jana Michalovičová

Po ukončení vysokoškolského štúdia na STU v Bratislave v odbore Dizajn výrobkov a interiérový dizajn som sa rozhodla venovať sa vlastnej tvorbe. Od roku 2014 som sa zamerala na grafiku, ktorá je dnes orientovaná na prírodu, lesy a vtáctvo. V minulosti som tiež spolupracovala napr. so značkou Remini a vydavateľstvom Aballon.
Časom som svoje pocity a nálady začala vnášať do abstraktných malieb. Ako tichý introvert sa najradšej vyjadrujem cez moju tvorbu, ktorá sa neustále vyvíja. Abstraktné maľby tvorím bez konceptu, intuitívne a pocitovo maľujem v daný moment, pozorujem farby, tvary a kompozíciu, ktorá sa každým ťahom štetca mení. Tento samotný proces ma neskutočne baví a fascinuje.

Mgr. art. Jana Michalovičová

Po ukončení vysokoškolského štúdia na STU v Bratislave v odbore Dizajn výrobkov a interiérový dizajn som sa rozhodla venovať sa vlastnej tvorbe. Od roku 2014 som sa zamerala na grafiku, ktorá je dnes orientovaná na prírodu, lesy a vtáctvo. V minulosti som tiež spolupracovala napr. so značkou Remini a vydavateľstvom Aballon.
Časom som svoje pocity a nálady začala vnášať do abstraktných malieb. Ako tichý introvert sa najradšej vyjadrujem cez moju tvorbu, ktorá sa neustále vyvíja. Abstraktné maľby tvorím bez konceptu, intuitívne a pocitovo maľujem v daný moment, pozorujem farby, tvary a kompozíciu, ktorá sa každým ťahom štetca mení. Tento samotný proces ma neskutočne baví a fascinuje.