Mária Palenčárová

Narodila sa v roku 1977 v Prešove, kde žije a tvorí.

Absolvovala Základnú umeleckú školu v Prešove, výtvarný odbor, pod vedením Ľubomíra Gumana.    K jej učiteľom sa radia aj Juraj Škatulár, Andrej Gáj, Peter Kocák a Viktor Židík. Priebežne absolvovala súkromné vyučovanie u keramikára Petra Čentíka.

Základom jej tvorby je práca s hlinou, z ktorej vyrába originálne objekty. Venuje sa umeleckej keramike, kresbe, maľbe a grafike. 

V objektoch prevažuje figurálna tvorba. S rôznymi uhlami pohľadu možno pozorovať ich premenu, transformáciu. Hlinené bytosti akoby plynulo prechádzali z abstrakcie do reálnych kontúr a opäť sa zahaľovali niečím jasne nedefinovaným. Napovedajú a zahaľujú. Ponechávajú tak priestor samotnému pozorovateľovi, aby on skúmal, hľadal, tvoril a nakoniec našiel v diele svoj vlastný príbeh, svoju myšlienku.

Ruka prebudila myseľ človeka stvoreného z prachu zeme a myseľ rukám dáva odvahu hlinu miesiť a tvoriť svet zázrakov.“

Mária Palenčárová

Narodila sa v roku 1977 v Prešove, kde žije a tvorí.

Absolvovala Základnú umeleckú školu v Prešove, výtvarný odbor, pod vedením Ľubomíra Gumana.    K jej učiteľom sa radia aj Juraj Škatulár, Andrej Gáj, Peter Kocák a Viktor Židík. Priebežne absolvovala súkromné vyučovanie u keramikára Petra Čentíka.

Základom jej tvorby je práca s hlinou, z ktorej vyrába originálne objekty. Venuje sa umeleckej keramike, kresbe, maľbe a grafike. 

V objektoch prevažuje figurálna tvorba. S rôznymi uhlami pohľadu možno pozorovať ich premenu, transformáciu. Hlinené bytosti akoby plynulo prechádzali z abstrakcie do reálnych kontúr a opäť sa zahaľovali niečím jasne nedefinovaným. Napovedajú a zahaľujú. Ponechávajú tak priestor samotnému pozorovateľovi, aby on skúmal, hľadal, tvoril a nakoniec našiel v diele svoj vlastný príbeh, svoju myšlienku.

Ruka prebudila myseľ človeka stvoreného z prachu zeme a myseľ rukám dáva odvahu hlinu miesiť a tvoriť svet zázrakov.“