Jan Svoboda

Narodil sa v roku 1957 v Novém Městě na Moravě. Študoval na Stavební fakulte VUT Brno, kde v roku 1981 štúdium ukončil. Následne v rokoch 1982 až 1990 pracoval v projekčných ústavoch v Brne.

Od roku 1990 do súčasnosti pracuje v slobodnom povolaní ako výtvarník. Je ženatý a má tri dnes už dospelé deti.

Výtvarnej tvorbe sa venuje od počiatku osemdesiatych rokov najskôr pri zamestnaní, od roku 1990 už naplno.

Hlavným oborom je maľba (olej na plátne), príležitostne sa venuje sochám, kresbe či nábytkovým solitérom. Motívy obrazov boli dlhé roky figúry, predmety a symboly ponímané v skratke, archetypálne a s humorom.

Kolem roku 2010 nastal ústup od konkrétnych objektov ku geometrickým tvarom, čiaram, bodom a krivkám. V tejto rovine elementárneho zobrazenia zotrváva dodnes.

Jan Svoboda nemá výtvarné vzdelanie a nie je nikde organizovaný.

Na svojom konte má viacej než 130 samostatných výstav a niekoľko spoločných (predovšetkým s Rostislavem Pospíšilem, Jindřichem Štreitem či so synom Ondřejem Svobodou).

Žije a pracuje na Českomoravskej vysočine v Radňovicích č. 1.

Atelier Hlavina - Jan Svoboda
Atelier Hlavina - Jan Svoboda

Jan Svoboda

Narodil sa v roku 1957 v Novém Městě na Moravě. Študoval na Stavební fakulte VUT Brno, kde v roku 1981 štúdium ukončil. Následne v rokoch 1982 až 1990 pracoval v projekčných ústavoch v Brne.

Od roku 1990 do súčasnosti pracuje v slobodnom povolaní ako výtvarník. Je ženatý a má tri dnes už dospelé deti.

Výtvarnej tvorbe sa venuje od počiatku osemdesiatych rokov najskôr pri zamestnaní, od roku 1990 už naplno.

Hlavným oborom je maľba (olej na plátne), príležitostne sa venuje sochám, kresbe či nábytkovým solitérom. Motívy obrazov boli dlhé roky figúry, predmety a symboly ponímané v skratke, archetypálne a s humorom.

Kolem roku 2010 nastal ústup od konkrétnych objektov ku geometrickým tvarom, čiaram, bodom a krivkám. V tejto rovine elementárneho zobrazenia zotrváva dodnes.

Jan Svoboda nemá výtvarné vzdelanie a nie je nikde organizovaný.

Na svojom konte má viacej než 130 samostatných výstav a niekoľko spoločných (predovšetkým s Rostislavem Pospíšilem, Jindřichem Štreitem či so synom Ondřejem Svobodou).

Žije a pracuje na Českomoravskej vysočine v Radňovicích č. 1.