Ján Moravčík

Maliarsky pátos v tvorbe Jána Moravčíka  sa nesie v znamení epicko-lyrického podania. Jeho  diela rozprávajú samy za seba. Cítiť v nich hĺbku filozofického, meditatívneho podania. V tvorbe autora  sa prelína empíria starobylých kultúr  i súčasnosť. Vnímanie časopriestoru ho posúva k hraniciam mytologickým až  mysterióznym. 

  Vnútorný hlas  Daimonion ho  vedie v podvedomí k ukrytým, možno ešte i jemu neznámym významovým dejovým výpovediam.  Diela autora odhaľujú jeho  emotívne umelecké ambície i pretlmočenie.  Dá sa povedať, že v artefaktoch prerozprávava   Ovídiove „Metamorfózy“, fabuluje deje  o minulom ale i o súčasnom bytí človeka.  Vedome vo svojich dielach rieši vzťahové situácie, momenty z každodenných životných situácií.  Výpoveď  maliara Jána Moravčíka  odhalíme v jeho naratívnych umeleckých artefaktoch. 

Mȏžem konštatovať, že v autorových  kompozíciách nachádzam  veľký zmysel pre detail, kultivovanú farebnosť prechádzajúcu do monochrómnej kontemplácie a rozloženia plochy obrazu až ku grafickému rasteru, ktorý umocňuje autorskú výpoveď daného motívu.  Autor s obľubou  používa dekoratívne vzory blízke secesnému štýlu a štýlu Art Deco, ktoré dopĺňa zlatou  alebo striebornou farbou v plochách i v detailoch. Motivická skladba jeho tvorby je rôznorodá – figurálne námety, zoomorfná tematika ale i enviromentálna problematika. 

Ján Moravčík keramik,  maliar a grafický dizajnér sa narodil v roku 1983 v Partizánskom.  Od detstva vyrastal  v blízkosti výtvarného umenia, ktoré neskôr študoval na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch. V odbore keramika získaval umeleckú zručnosť  a vedomosti  pod vedením  pedagógov  Ivana Gálusa, Blanky Žatkovej, Jaroslava Halma a taktiež významného slovenského maliara Emila Fulku. 

Do súčasného obdobia autor vystavoval na viacerých kolektívnych výstavách. V roku 2015  sa zúčastnil celosvetovej výtvarníckej súťaže s názvom Mixed Media Competition.   Autor žije a tvorí v Bošanoch. 

PhDr. Marta Hučková Kocianová

Ján Moravčík

Maliarsky pátos v tvorbe Jána Moravčíka  sa nesie v znamení epicko-lyrického podania. Jeho  diela rozprávajú samy za seba. Cítiť v nich hĺbku filozofického, meditatívneho podania. V tvorbe autora  sa prelína empíria starobylých kultúr  i súčasnosť. Vnímanie časopriestoru ho posúva k hraniciam mytologickým až  mysterióznym. 

  Vnútorný hlas  Daimonion ho  vedie v podvedomí k ukrytým, možno ešte i jemu neznámym významovým dejovým výpovediam.  Diela autora odhaľujú jeho  emotívne umelecké ambície i pretlmočenie.  Dá sa povedať, že v artefaktoch prerozprávava   Ovídiove „Metamorfózy“, fabuluje deje  o minulom ale i o súčasnom bytí človeka.  Vedome vo svojich dielach rieši vzťahové situácie, momenty z každodenných životných situácií.  Výpoveď  maliara Jána Moravčíka  odhalíme v jeho naratívnych umeleckých artefaktoch. 

Mȏžem konštatovať, že v autorových  kompozíciách nachádzam  veľký zmysel pre detail, kultivovanú farebnosť prechádzajúcu do monochrómnej kontemplácie a rozloženia plochy obrazu až ku grafickému rasteru, ktorý umocňuje autorskú výpoveď daného motívu.  Autor s obľubou  používa dekoratívne vzory blízke secesnému štýlu a štýlu Art Deco, ktoré dopĺňa zlatou  alebo striebornou farbou v plochách i v detailoch. Motivická skladba jeho tvorby je rôznorodá – figurálne námety, zoomorfná tematika ale i enviromentálna problematika. 

Ján Moravčík keramik,  maliar a grafický dizajnér sa narodil v roku 1983 v Partizánskom.  Od detstva vyrastal  v blízkosti výtvarného umenia, ktoré neskôr študoval na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch. V odbore keramika získaval umeleckú zručnosť  a vedomosti  pod vedením  pedagógov  Ivana Gálusa, Blanky Žatkovej, Jaroslava Halma a taktiež významného slovenského maliara Emila Fulku. 

Do súčasného obdobia autor vystavoval na viacerých kolektívnych výstavách. V roku 2015  sa zúčastnil celosvetovej výtvarníckej súťaže s názvom Mixed Media Competition.   Autor žije a tvorí v Bošanoch. 

PhDr. Marta Hučková Kocianová