Šimon Majlát

… láka ma tvoriť “pekné veci”.

Narodil som sa 29.4 1992 v Zlatých Moravciach, absolvoval som Žilinskú univerzitu odbor Konštruktér. Nepovažujem sa za umelca v čistom slova zmysle, no láka ma tvoriť “pekné veci”. Radosť nachádzam v tvorbe predmetov, za ktorými je určitá výzva. Od detstva som bol pod nánosmi pilín a prachu zo stružlikania drevených lukov, mečov, lodiek a sôch. Dosť ma zaujali studené historické, pestro zdobené zbrane ako kuše a pod. Počas štúdia na vysokej škole som sa dostal k dizajnu strojov, mechanizmov a konštrukcií, pričom som pochopil, že aj v tomto segmente je predstavivosť a fantázia kľúčovým prvkom. Zabávam sa, ak mám možnosť navrhnúť zaujímavý mechanizmus, tak ako sa zabávam keď v dielni hodiny brúsim drevenú polguľu.  Mojou nosnou myšlienkou sa preto stalo spojenie “strojného” designu s tým “umeleckým”, zakomponovanie precízneho návrhu a výroby do tvorby “pekných vecí”.

Šimon Majlát

… láka ma tvoriť “pekné veci”.

Narodil som sa 29.4 1992 v Zlatých Moravciach, absolvoval som Žilinskú univerzitu odbor Konštruktér. Nepovažujem sa za umelca v čistom slova zmysle, no láka ma tvoriť “pekné veci”. Radosť nachádzam v tvorbe predmetov, za ktorými je určitá výzva. Od detstva som bol pod nánosmi pilín a prachu zo stružlikania drevených lukov, mečov, lodiek a sôch. Dosť ma zaujali studené historické, pestro zdobené zbrane ako kuše a pod. Počas štúdia na vysokej škole som sa dostal k dizajnu strojov, mechanizmov a konštrukcií, pričom som pochopil, že aj v tomto segmente je predstavivosť a fantázia kľúčovým prvkom. Zabávam sa, ak mám možnosť navrhnúť zaujímavý mechanizmus, tak ako sa zabávam keď v dielni hodiny brúsim drevenú polguľu.  Mojou nosnou myšlienkou sa preto stalo spojenie “strojného” designu s tým “umeleckým”, zakomponovanie precízneho návrhu a výroby do tvorby “pekných vecí”.